A betlehemi jászol története

Jankovits Márta

„Ó boldog Betlehem áldások városa”
Ott sír a védtelen bús árvák támasza
Földiek öröme, égiek szent gyönyöre
Ne sírj kis Jézuska”

A karácsonyi énekek között gyakran szerepel a Betlehem szó. Ez jelent egy várost és jelenti azt a jászolt, ahol az újszülött Jézus feküdt, mint egy bölcsőben. Betlehem palesztin város, az azonos nevű kormányzóság székhelye. A hagyomány szerint itt született a Dávid királyi házából született Jézus Krisztus. Betlehem jelentése: héberül a kenyér háza, arabul a hús háza.

A keresztény templomokban a mai napig is felállítják karácsony előtt a betlehemi jászolt. Nálunk is így van városunk mindegyik templomában. A falusi Szent László templomban a lépcső alatt építik fel. Az éjféli misén a hívők betérve a templomba a betlehemi jászolt keresik fel először, és tisztelettel imádkoznak előtte. Ismerkedjünk meg a Betlehemhez kapcsolódó hagyományokkal, fogalmakkal.

A betlehemi jászol szereplői különböző anyagokból készült figurák, tetszés szerinti méretben. Itt találhatjuk Jézus édesanyját Máriát, Józsefet, Mária férjét, a napkeletről jött három királyokat, akiket „napkeleti bölcseknek” is neveznek. Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt. Az angyalt, a pásztorokat és az állatokat, bárányt, szamarat és ökröt.

A legenda szerint az első betlehemi jászolt Assisi Szent Ferenc (1182) állította fel egy barlangban. Szent Ferenc 1222 karácsonyán Betlehemben járt, és olyan nagy hatással volt rá amit látott, hogy hazatérve a pápához fordult engedélyért, hogy építhessen betlehemet. Ez aztán szétterjedt egész Európában, így hazánkban is.

Ehhez társult egy magyar népszokás, a „betlehemezés” Eredetileg mint misztérium játékot Szent Este délutánján élőben mutatták be Jézus születésének történetét. Szereplői az első időkben csak férfiak lehettek.

Ma már egyre ritkább a „betlehemezés” de az 1970-es évekig minden házba szívesen fogadták a betlehemeseket. Már nem felnőttek, hanem fiúk, lányok öltöztek be pásztoroknak és adták elő megírt szöveggel Jézus születését. Hordozható jászolt is hoztak magukkal, amit letettek az előre elkészített asztalra. Végül jó kívánságokkal búcsúztak el a háziaktól, akik ezt némi pénzadománnyal köszönték meg.

Abban az időben nagyon várták, hogy mikor csengetnek be a betlehemesek. A háziasszony még azt sem bánta, hogy az olvadó hó bepiszkolta a tiszta padlót.

Ma is járnak a betlehemesek, de hallottam, hogy egyre kevesebb házba engedik be őket. Kár lenne pedig ezt a szép hagyományt veszni hagyni.

Jézus születése éjszakájához kapcsolódik az a „betlehemi csillag” története, amely a három királyoknak mutatta az utat és vezette el a jászolhoz, ahol megtalálták az újszülött Jézust. Útközben így érdeklődtek: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát és eljöttünk, hogy imádjuk őt”. Meghallotta ezt Heródes, aki félelmében, hogy elveszíti hatalmát, legyilkoltatott minden két éven aluli fiúgyermeket.