Oltárünnep az óvárosban

Szegedinácz Anna

Az idei szerb oltárünnep programjáról kérdeztem Kaplan Pavle atyát, amelyet hagyományosan a Gergely naptár szerint szep­tember 21-én, a Julianus naptár szerint pedig Kis­bol­dog­asszony napján, szeptember 8-án tartanak.

Az ünnepi esemény délelőtt kezdődött. Az idén is ellátogatott hozzánk Lukián budai püspökünk. Három pap koncelebrálása – együttszolgálata – mellett szolgálta a szent liturgiát. Kifejezte örömét, hogy bár hétköznapra esett az ünnep és a régebbi tradíció szerint délután szoktak többen lenni a szertartáson, most a délelőtti liturgián is igen sokan voltak.

Kik voltak a meghívott vendégek a szentmisén?

Őszentsége Lukián budai püspök. Akik együtt szolgáltak vele, a konceleb­ránsok: Gálity Vojiszláv püspöki helynök, Osztojity Zorán budai kerületi esperesi helynök, Radován Szávity esperes, Kné­zevics Barnava püspöki titkár. Két diakónus: arhidiakónus Inokentie és Strijk András protodiakónus vettek részt a liturgiában. A kántori padban Dujmov Deán, Szentendréről egy ka­tarina nővér és jómagam voltunk.

Az ünnepi szentbeszédet – prédikációt – Osztojity Zorán atya a püspökatya áldásával tartotta meg. A nagymise 10 órakor kezdődött. Utána a papság kivonult körmenettel – processióval – a szent kereszthez. A vendégeinkkel a Hotel Training-ben volt az ünnepi ebéd.

Délután ünnepi vecsernye – vesperás – volt. Az idén a kislányom, Mirjana Kaplan lett az ünnep komája – védnöke. Ezt a tisztséget átadta a következő búcsú komájának Hrisztosz Konstantinidisz családjának, akik örömmel vették át. A hagyomány szerint a komaságot az ünnepi kalács megszegésével, abból egy darab kaláccsal adják át.

Hrisztosz édesapja beloianniszi származású, de ők már Százhalombattán laknak. A szentelt kalács és a kolivo – szentelt búza – szétosztásával folytatódott az ünneplés.

Mindezek után jött a táncos vendégség. Halász László kiváló zenész, zenekarával évtizedek óta részese a délutáni ünnepnek. Ők tartottak egy zenés fogadást a templomkertben. Este pedig a bálon is ők zenéltek.

Részt vett az esti programon?

Igen. Tizenegy órakor hagytam el őket, amikor még javában tartott a bál. Halász László nagyon ért ahhoz, hogyan kell jó hangulatot teremteni. Mindig talpalávaló számokat játszott.

Régen a búcsú három napos volt. Most meddig ünnepelték?

Amikor még Lóréven voltam valóban két napig tartott és a harmadik napon egymásnak zenéltek a zenészek. Már szerényebbek voltak az ételek és a hangulat is. Itt egy napig tartott a búcsú és a második napon kipihenhették fáradalmaikat a bálozók.

Az ünnepünknek volt egy külön érdekessége. Az idén elfogadták meghívásunkat a tihanyi bencés szerzetesek, akikhez több mint 30 éves kapcsolat fűz. A püspökatya ha bárhol megjelenik, kihangsúlyozza, hogy a római katolikusok közül a bencésekkel nagyon jó, testvéri a kapcsolat. Domonkos atyáról és Adalbert szerzetestársáról van szó. Püspökatya örült, hogy itt voltak és részt vettek a szent liturgián. Végig állták, végig imádkozták velünk.

Megtörve a jeget – 14 évig nem volt rá példa és én is négy éve vagyok már itt – meghívtuk Illéssy Mátyás atyát, a falu római katolikus papját, hogy vegyen részt a vecsernyén, a vesperáson. Nagy örömömre szolgált, hogy az atya eljött és részt vett az ünnepen.

Remélem a sok szünet után ez példa lesz arra, hogy meghívjuk egymást egymás ünnepeire, vagyis lesz folytatása.