Arany Ferenc az új battai plébános

Közel egy év várakozás és bizonytalanság után nyugvópontra került a százhalombattai katolikus gyülekezet lelkipásztori ügye. 2023. augusztus 1-jétől Arany Ferenc tölti be a plébánosi tisztséget.

– Kérem ossza meg velünk eddigi életének azokat az állomásait, ami a százhalombattai plébánosi kinevezéséhez vezetett.

– Mielőtt az ember egyáltalán pap lesz, egy ötéves papi szemináriumi és ezzel egyidejűleg teológiai képzésen kell részt vennie. Ez nálam is így történt, 2016-ban felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei sorába. A papi szemináriumot és a teológiát Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végeztem. Ezt követően Püspök atya diakónussá szentelt 2021-ben. A diakónusi szolgálat egy évét Budakeszin töltöttem.

2022-ben pappá szenteltek és a kápláni szolgálatot Tatabányán láttam el. 2023. augusztus 1-jei hatállyal pedig Püspök atya kinevezett Százhalombatta plébánosává.

– Az eltelt egy hónap alatt mennyire sikerült megismerni a helyi körü­lményeket? Láthattuk a Sum­mer­fest kenyér­szen­telésén, illetve a városi televízió Arcok és vallomások sorozatában is.

– Eddigi tapasztalatom szerint Százhalombatta egy nagyon pezsgő város. Ez vonatkozik arra a közösségre is, ahová most plébánosi szolgálatra nevezett ki a Megyéspüspök Úr. Az eltelt időben sok-mindennel és sok-mindenkivel találkoztam, de azt hiszem, hogy a helyi körülmények megismerése még folyamatban van.

– Megbízása alapján milyen területi ellátási feladatot kapott?

– A kinevezésem alapján Százhalombatta plébánosa és Adony plébániai kormányzója lettem teljes plébánosi jogkörrel. Ez azt jelenti, hogy Százhalombatta és Adony lelkipásztori feladatainak ellátását bízták rám.

– Mint azt már említette, valóságos polihisztori szerep vár Önre – beruházó, gazdálkodó, lelkigondozó, és még sorolhatnánk. Egy napja hány órából áll?

– Első sorban a hivatásomat megélő lelkipásztor vagyok. Azonban emellett nagyon sok mindenre kell még figyelnem. Jelen pillanatban is folyamatban vannak a plébániákat érintő energia-ügyek intézése. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a rám bízott templomok, plébániák állapotát és amennyiben az szükséges, meg kell tenni azokat a lépéseket, amik a megóvásukhoz vezetnek.

Nekem is, mint mindannyiunknak, egy napom 24 órából áll. Igyekszem ezt maximálisan kihasználni, de úgy látom, hogy szépen alakul minden.

– Körvonalazódik-e a segítők köre, illetve hogyan fogadták Önt az egyházközség tagjai?

– Nagyon jó volt megtapasztalnom azt, hogy amikor idejöttem, akkor egy olyan közösségnek lettem a vezetője, ami él. A közvetlen segítőim kimagasló és példamutató munkát végeznek, és ami ennél is fontosabb, hogy valóban segítenek. Az egyházközség tagjainak a fogadtatását szintén pozitívnak éreztem.
Azt hiszem, hogy nem túlzok akkor, ha azt mondom, hogy legalább akkora szeretettel fogadtak a tagok, mint amekkora szeretettel érkeztem Százhalombattára.