Emléktábla a Dubecz házaspárnak

Százhalombatta város önkormányzata emléktáblát állított Dubecz Tivadar és Dubecz Tivadarné emlékére, életpályájuk elismeréseként a Zenálkó Etel Közösségi Ház falán.

Az emléktáblát az Óvárosi Kulturális Napok nyitórendezvényén avattuk fel a házaspár tiszteletére, akik nagyon sokat tettek az Óváros és a város közösségéért. Emblematikus egyéniségei voltak a közösségnek, egész életüket erre áldozták.

Dubecz Tivadar (Tibi bácsi) 2021 februárjában hunyt el, Dubecz Tivadarné (Erzsi néni) pedig júliusban, 86 éves korában. Haláluk nagy veszteség a városnak, hiszen elment egy olyan legendás házaspár, akik „ketten együtt, egy életen át” szolgáltak és meghatározó személyei voltak a közösségnek.

Erzsi néni és Tibi bácsi szinte szimbólummá vált az óvárosiak és a városiak szemében. Tibi bácsi mozigépészként kezdett dolgozni a falu közössége által épített kultúrházban, az ötvenes évek derekán ismerkedett meg Erzsi nénivel. A találkozás egy életre szóló házasság és közös szolgálat lett.
Szorgalmukkal, szolgálatukkal éjjel nappal rendelkezésre álltak és sajátjukként, jó gazdaként figyeltek mindenre.

Tisztességről, becsületről, jóságról tanulhattunk attól a két embertől, kiknek ez nem tanult hivatásuk, hanem példamutató életük tette őket tanítóvá. Közösségépítő munkájuk mellett kapcsolatuk, magánéletük is példaértékű és irigylésre méltó volt. Ismerték az embereket, a kezdetektől ezer szállal kötődtek Óvároshoz. Kitartásuknak és elkötelezettségüknek köszönhetően harcoltak azért, hogy a közösségé maradhasson a Közösségi Ház, amit 1994. márciusában felújítva adták át. Ebben az időszakban is visszajártak, takarítottak, gondozták, felügyelték az alkalmi rendezvényeket.

1999 után kérték fel őket, hogy vállalják el teljes állásban a gondnokságot, amit 2009-ig láttak el. Részt vettek az Óvárosi Nyugdíjas Klub szervezésében, amelynek lelkes tagjai maradtak és részt vettek – amíg tudtak – a klub életében is.

Az emlékezés, az emléktábla avatás mindig egy kettős keserű érzés, szomorúság lesz úrrá mindenkin, aki szerette őket. Hiányoznak, hogy nincsenek közöttünk, de élnek tovább szép emlékeinkben. Jóleső érzés, hogy a Dubecz házaspár példa lehet előttünk, nagyon fontos, hogy a későbbi generáció is megismerje őket, tudják, hogy kik voltak, hogyan viszonyultak a lakóhelyükhöz. Életük fontos része volt a közösségépítés, a szolgálat. Aktív motorjai voltak az óvárosnak fiatalon és idős korukban is. Mindig tiszta szívvel és jó szándékkal szolgálták a közösséget.

Takács Péter nyugalmazott igazgató, aki sok évet dolgozott együtt Tibi bácsival és Erzsi nénivel, személyes történetein keresztül elevenítette fel kapcsolatát, a közös munkát, a közösség szerepét.

Szabó Gábor óvárosi képviselő emlékezésében, örömét kifejezve mondott köszönetet, hogy ismerhette őket, valamint háláját fejezte ki az emléktábla állításáért.

Szigetvári József igazgató emlékezésében is hallhattuk személyes történeteket, hiszen sok közös munka, sok közös emlék kötötte őket össze.

Az emléktáblát a házaspár unokájával, Dubecz Gyöngyvérrel lepleztük le, aki elmondta, hogy köszönettel tartozik a városnak, nagy megtiszteltetés a családnak, hogy az önkormányzat emléket állított munkásságuknak. Büszke arra, hogy ilyen nagyszülei voltak.

Dubecz Tivadarnak 1998-ban munkája elismeréseként a város vezetése Kultúráért Százhalombatta Díjat adományozott, 2013-ban pedig feleségével együtt „Pro Urbe Százhalombatta” Díjban részesültek. Kiemelkedő személyiségül, életpályájuk, elhívatottságuk és lokálpatriotizmusuk példaértékű marad mindannyiunk számára.

Nagyon sokat köszönhetünk mindkettőjüknek. Személyesen is jó kapcsolatot ápoltam Erzsi nénivel és Tibi bácsival. Emléküket tovább őrzi az az emléktábla is, a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház falán.

Vezér Mihály
polgármester