FELHÍVÁS

Tisztelt Óvárosi lakóközösség!

Magyar Posta Zrt. 2023. február 13-án kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a vállalatot érintő erőteljes energiaválság miatt különösen nagymértékben megemelkedett költségek okán szünetelő, Százhalombatta 3. számú posta, azaz a 2440 Százhalombatta, Szent László utca 17. szám alatt található óvárosi postahely visszanyitására nincs lehetőségük. Erre tekintettel az Óvárosban sajnálatosan megszűnt a postai szolgáltatás.

Annak érdekében, hogy az óvárosi lakosság számára a posta bezárása ne okozzon különösen nagy hátrányt, a 78/2023 (II. 23.) ök. sz. határozatában Százhalombatta Város Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy kezdeményezi a Magyar Posta Zrt-nél egy csekkbefizető automata létesítését a Szent László út 17. szám alatti ingatlanban. Így felkerestük levélben a Magyar Posta Zrt. vezetőségét arra vonatkozóan, hogy ajánlatot kérjünk egy csekkbefizető automata telepítésére és üzemeltetésére. A Magyar Posta Zrt. az erre vonatkozó ajánlatát, valamint feltételeket megküldte az Önkormányzat részére. A Magyar Posta kizárólag bankkártyás fizetési módot lehetővé tévő, beltéri csekkbefizető automata rendelkezésére bocsátását tudja biztosítani.

A képviselő-testület a 2023. május 25. napján megtartott ülésén tárgyalta a csekkbefizető automata létesítésének lehetőségével kapcsolatos előterjesztést. A testület a 150/2023. (V. 25.) ök. sz. határozatának értelmében egy előzetes igényfelmérés elkészítéséről döntött az óvárosi lakosság körében a csekkbefizető automata létesítésére vonatkozóan. Ezt követően, a felmérés eredményének ismeretében hozza majd meg a végleges döntését a képviselő-testület.

Ennek érdekében, kérem, tegyék meg nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy igényt tartanak-e az óvárosi, Szent László út 17. szám alatti ingatlanba csekkbefizető automata telepítésére. Kérem, hogy osszák meg véleményüket arra vonatkozóan is, hogy Önök szerint milyen mértékben van szükség a csekkautomata telepítésére az Óvárosban, valamint véleményük szerint telepítés esetén milyen kihasználtság lenne elérhető.

A véleményeket, nyilatkozatokat névvel és lakcímmel ellátva kérjük megadni annak érdekében, hogy a végleges döntés meghozatala során igazolható módon ténylegesen az óvárosi lakók véleménye érvényesüljön.

A véleményeket a ­­padanyi@­hivatal.battanet.hu e-mail címre kérjük megküldeni 2023. június 15. napjáig annak érdekében, hogy a közösségi vélemények feldolgozását és összesítését követően a végleges döntés előkészítésében a lakossági véleményeket tartalmazó nyilatkozatok a képviselő-testület június hónapban tartandó ülésére beterjesztésre kerüljenek.

Tisztelettel:

Polgármesteri Hivatal
Százhalombatta