Fontos a lakosság terheinek csökkentése

Százhalombattára született, iskoláit is itt végezte el. Táncolt a Forrás Néptáncegyüttesben, bejárta vele a világot. Tizenhat éve politizál, nyolc éve költözött az Óvárosba. 2019 óta Százhalombatta egyik alpolgármestere.

A rendkívüli helyzet hatása alól Százhalombatta sem mentesül. Az önkormányzat felelőssége hatványozottan nő, már jó néhány intézkedés történt energiatakarékossági és egyéb ügyekben. Alpolgármesterként mi a szerepe ebben a munkamegosztásban?

Az elmúlt 15 év valamennyi városunkat érintő döntésében részt vettem. 2010 és 2019 között én vezettem a pénzügyi bizottságot, ami az önkormányzati munkában a döntés-előkészítő szerepet tölti be, üléseiken alpolgármesterként jelenleg is részt veszek. Az energiatakarékossági kérdések új gondolkodásra késztették Európa valamennyi döntéshozóját, így városunkat és a pénzügyi bizottságot is. A világgazdasági eseményeket és az arra adott hazai és külföldi reakciókat nyomon követjük, az előterjesztések Százhalombattán ezek alapján és ugyanarról szóltak, mint bármelyik európai városban. Intézkedések nélkül ugyanis közel 2 Mrd Ft-tal nőne városunk kiadása az energiaválság és annak következményei miatt, ezért komoly intézkedéseket kellett hoznunk, melyeket a képviselő testület egyhangúlag elfogadott.

Képviselőként mennyiben veszi hasznát a város a kormányzati kapcsolatainak?

Kezdetektől fogva egyértelmű munkamegosztás van az országgyűlési képviselő, a polgármester és az alpolgármesterek között, mely úgy hiszem, kellő hatékonysággal és jól működik a város érdekében. Az én feladatom ebben a rendszerben annak előmozdítása, hogy az olyan kérdéseket, melyekben Bóna Zoltán országgyűlési képviselő közreműködése szükséges, hatékonyan és azonnal közvetítsem felé. Tájékoztatom a kialakult helyzetről, jelzem, hol vannak azok a pontok, ahol a közreműködése szükséges, ilyen pl. a működésre vagy a fejlesztésre szánt állami források megszerzése, pályázatok menedzselése, útmutatás a hivatali ügyintézésekben.

Az elmúlt évek városunkban zajló nagy állami beruházásain túl (körforgalom kiépítése, vasútfejlesztés, utcák felújítása, felnőtt játszótér) idén ennek köszönhető, hogy az intézményvezetők sikeres pályázatára közel 50 millió Ft állami támogatás érkezett a Városi Sportuszoda üzemeltetésére. Emellett számos forrást kaptak civil szervezetek is, valamint felújítottuk a szerb közösségi házat és a szerb templomot az Óvárosban.

Továbbá ennek a kapcsolatnak köszönhető az is, hogy sikerült viszonylag gyorsan letárgyalni az ideiglenesen bezárt postahivatalok ügyét is, és egyértelmű sikerként könyvelhetjük el, hogy a két postahivatal közül az egyik – a Tesco áruházban lévő – 2023. január első munkanapján újra kinyit.
A települések elemi érdeke, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatuk legyen a mindenkori kormányzattal. Jelenleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy annak a politikai közösségnek vagyok a tagja, mely egyben a kormányzó pártot is adja.

Ezen felül Bóna Zoltánnal jó személyes kapcsolatom van, őszintén beszélünk egymással. Bízom benne, hogy ennek a kapcsolatnak köszönhetően is ismerte meg jobban városunkat. Pontosan tudja, milyen terveink, elképzeléseink vannak, és hol van az a pont, ahol az ő segítségére van szükségünk. Dunavarsányiként szokta is mondani, hogy bár elválaszt minket a Duna, az elmúlt években nagyon közel került a szívéhez Százhalombatta. Ez az egyik legösszetettebb város a választókörzetében, ideértve az ipari, gazdasági lehetőségeit, természeti adottságait, sportváros jellegét és kulturális hagyományait.

Fontos eleme ennek az időszaknak az összefogás és a politikai konszenzuskeresés. Hogyan nyilvánul meg a helyi közösség védelme?

Az eltelt 15 év alatt megtapasztalhattam, hogy az egyik legnagyobb erénye a százhalombattai képviselő-testületnek, hogy bár vannak vitáink, ezek a viták egy-két elszigetelt esettől eltekintve sohasem személyes jellegűek, sőt még csak nem is pártpolitikai törésvonalak mentén alakultak ki. Szakmai, szakpolitikai, várospolitikai kérdésekben nem mindig értünk egyet, de ez a működés természetes velejárója, és az esetek nagy többségében sikerül is egymást meggyőznünk. Az a tapasztalatom, hogy a testület munkáját mindig kívülről akarták és akarják szétzilálni, a tagokat lejáratni olyan személyek, akik aktuálisan nincsenek benne a testületben vagy régi ellentétük van egy-egy taggal szemben. Mélyen hiszek abban, hogy csak azok a képviselő-testületek tudnak a városuk és a választópolgárok érdekében hatékonyan működni, melyek nem egymással vannak elfoglalva.

A választópolgároknak az a fontos, hogy pl. a gyermeke tud-e uszodába járni, sportolni, legyen megfelelő számú óvodai, bölcsődei férőhely, tiszták, rendezettek legyenek az utak, parkok, játszóterek, jusson megfelelő forrás a gyermekek sportolási lehetőségeire, fontos társadalmi munkát végző civil szervezeteknek, egyesületeknek. Ezért is követem a Százhalombattai Családok közérdekű bejegyzéseit, gyakran tagelik be a nevemet, egy-egy elintézendő ügy kapcsán és én ennek mindig örülök, igyekszem azonnal segíteni, szakszerű választ adni.

A nyáron volt egy ügy a közbiztonság kapcsán, amikor pár este családapák vonultak az utcára, hogy érthető módon megvédjék a feleségeiket bizonyos megnyilvánulásoktól. A posztokhoz közel száz komment érkezett, a mai napig hiszem, hogy – jó pár telefon és személyes megbeszélés mellett – itt alakult ki egy olyan konszenzus, melyből a közösség megértette, hogy nem ez az elintézés megfelelő formája. A hozzászólásokból mi is tanultunk és ezek alapján igyekeztünk fellépni.

Persze a változó világ hatásait mi sem tudjuk a város közigazgatási határain kívül tartani, de még mindig azt mondhatjuk, hogy Százhalombatta egy jól prosperáló, az átlagosnál jóval nagyobb saját bevétellel rendelkező település, köszönhetően a MOL finomítójának, így minden lehetőségünk megvan arra, hogy a negatív folyamatokat kompenzáljuk.

Fontos célul tűztük ki, hogy ezekben a nehéz időkben is, amikor az elszabaduló energiaárak több milliárdos extra kiadást jelentenének a városnak, a fűtési szezonra egy-két intézményünk működését ugyan leállítottuk, a munkahelye senkinek nem lehet veszélyben. Hatalmas eredménynek tartom, hogy idén decemberben is egy havi plusz bért kap minden százhalombattai fenntartású intézményben és gazdasági társaságban dolgozó kollégánk.

Módosítottuk a szociális rendeletünket, melyet rezsitámogatással egészítettünk ki annak érdekében, hogy a legrászorultabb helyzetben lévő idős emberek, gyermeküket egyedül nevelők önkormányzati segítséget kapjanak a megemelkedett áram- és gázszámláik kifizetéséhez. Plusz forrásokat biztosítunk civil szervezeteknek, és próbálunk bekapcsolódni minden olyan programba, mellyel a lakosság terheit tudjuk csökkenteni. A Vezér Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester által menedzselt LED izzócsere program is ennek a szemléletnek egy fontos és szerintem sikeres eleme.
Az idősek és a gyermekek egész éves támogatása a polgármester úr szívügye. Választási időszakban sokan támadják érte, de ki csinálná ezt másként, főleg, hogy ilyen sikeresek ezek a programok, mint a battai napokon az idősek megvendégelése vagy a karácsonyi ajándékozás, a számtalan iskolai támogatás.

A gyermekétkeztetés kapcsán bízom benne, hogy nagyot léptünk előre azzal a képviselő-testületi döntéssel, melynek értelmében a közétkeztetést 2022. szeptember 1-jétől a VCSGK látja el. A városban négy főzőkonyhán biztosítják az étkeztetést az óvodáknak, iskoláknak és a szociális ellátó intézményeknek. Naponta 2300-2500 adag étel készül ezeken a helyeken.

Rendkívüli helyzetről beszélünk, de az előrejelzések szerint az igazi gondok a 2023-as évben jönnek. Megítélése szerint mennyire lehet felkészülni rá? Tudható-e, hogy miben fog jelentősen különbözni a következő év költségvetése az előzőektől?

Azt látom, hogy nagyon gyorsan változnak a körülmények, ráadásul Magyarország kis ország, ennek megfelelően szerények a lehetőségeink fontos világpolitikai események megváltoztatására. Ha jól olvasom a szakértőket, abban egybehangzó vélemény van, hogy a magas energiaárak velünk maradnak még egy jó darabig, az infláció csak 2023. második félévében kezd csökkenő pályára állni. Ez számunkra azt jelenti, hogy intézkedések nélkül a város 2023-as energiaszámlája 2,5 milliárd forinttal emelkedne, ami azt jelenti, ha nem teszünk semmit, a város működése már rövid távon is ellehetetlenül.

A legfontosabb cél Százhalombatta működésének fenntartása, a kötelező önkormányzati feladatok megfelelő színvonalú ellátása. A szükséges költségcsökkentő intézkedéseket már megtettük. Szűkítettük egyes intézmények nyitvatartási idejét, a Polgármesteri Hivatal „B” épülete lezárásra került, a Hotel Training április közepéig nem fogad vendégeket, ideiglenesen szünetel a Szalai János uszoda működése is. Sajnos ezek az intézkedések átmeneti kellemetlenséggel is járnak, ezért elnézést kérünk mindenkitől.

Egy jól prosperáló, megfelelő saját bevételekkel és tartalékokkal rendelkező önkormányzat ilyenkor egyetlen dolgot tehet: előre menekül, ezért egy közel 2 milliárd Ft-os energiatakarékossági beruházási csomagról döntöttünk. LED-es fényforrásra cseréljük a városi közvilágítást, elvégezzük cégeink, intézményeink energetikai korszerűsítését, homlokzat-szigetelést, nyílászáró-cseréket végzünk. Hőszivattyúk kerülnek beszerelésre, folyamatosan mérjük az épületek energiafelhasználását. Ezek nem csak energiahatékonysági, hanem környezetvédelmi beruházások is egyben, így nem csak az üzemeltetési költségeket csökkentjük, optimalizáljuk, hanem jelentősen csökkentjük a város károsanyag-kibocsátását is.

Úgyis mint MOL Finomító-alkalmazott, mekkora optimizmusra ad okot, hogy a legnagyobb iparűzési adót fizetőnk fokozott intenzitással működik? Ön szerint a város bevételei nyújtanak-e garanciát a fenntartható fejlődésre?

Szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, a legtöbb magyar település nem rendelkezik lakosságarányosan akkora saját bevétellel, mint Százhalombatta, és ennek jelentős részét a MOL fizeti be a város kasszájába. A MOL Csoport értékláncában fontos szerepet tölt be a Dunai Finomító, és ameddig ez így lesz, a város működését kiemelkedő színvonalon tudjuk biztosítani. Amikor ezt a kérdést vizsgáljuk, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy kicsit tekintsünk ki a város határain túlra, és nézzük meg Érd, vagy akár Ercsi városának helyzetét. Teljesen más típusú problémáik vannak, mint nekünk, köszönhetően annak, hogy Százhalombatta helyi adóbevételei lehetőséget biztosítanak egy sor olyan dologra, melyeket a két említett település nem tud megvalósítani.

A képviselő-testületben rendre előkerül a vita a szolidaritási adóról, mely jövőre már közel 2 milliárd Ft lesz. Ez valóban nagy szám, ugyan akkor azt sokan elfelejtik, hogy egyrészt az adó mértéke azért növekszik, mert nő a város iparűzési adóbevétele, ami egyértelműen a MOL és a helyi vállalkozások jó gazdasági teljesítményének köszönhető, másrészt a szolidaritási adó bevezetése előtt önkormányzati feladatok is kerültek az államhoz. Az általános iskolák fenntartását a Klebelsberg Központ végzi, az okmányirodai feladatok átkerültek a Kormányhivatalhoz, szociális feladatok kerültek az államhoz, közel 350 millió Ft érkezik TAO-forrásként a százhalombattai látványcsapat sportágakhoz. TAO-beruházásból épül több mint egy milliárd forintból kosárlabda edzőcsarnok, melyet így szintén tekinthetünk állami forrásból megvalósuló beruházásnak.

Most azt látom, hogy a jövő évi adóbevételünk szépen alakul, és az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően a város megfelelő tartalékvagyonnal is rendelkezik. Ha egy jól átgondolt, felelős költségvetéssel sikerül az idei évi működési színvonalat tartanunk, és a már tervezés alatt lévő beruházásokat meg tudjuk valósítani, akkor sikeres évünk lehet jövőre is.

Hogyan látja az önkormányzatiságot kormánypárti politikusként?

Az önkormányzatiság a magyar közigazgatási rendszer egy rendkívül fontos és sikeres pillére véleményem szerint. Az emberek a helyi vezetőket személyesen ismerik, ami jó alap a bizalomhoz és a közös gondolkodáshoz. A helyben megválasztott képviselő ugyanis elérhető, találkozni lehet vele a hétköznapokban, meg tudják őket szólítani, utcán, boltban, piacon, rájuk írnak. Az emberek az egész rendszert közel érzik magukhoz, főleg egy olyan méretű településen, mint Százhalombatta. Ugyanakkor az látom, az ország akkor tud sikeres lenni, ha partnerség van az önkormányzatok és a kormányzat között. Az államigazgatás szigorú szabályok mentén működik, egy hierarchikus rendszer, ahol megvan az állam vezető szerepe, az önkormányzatok pedig a közösségi részvétel megnyilvánulásai. Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a rendszer működését időről időre felül kell vizsgálni, és a valósághoz igazítani. 2010-et követően történt egy nagy átalakítás, azóta eltelt több mint tíz év, érthető, ha a rendszer felülvizsgálata megtörténik, és ahol kell, a megfelelő korrekciót elvégzik.

Az örök érvényű mondás persze itt is igaz: az üléspont határozza meg az álláspontot. Én Százhalombatta város képviselő-testületének munkájában veszek részt, számomra elsősorban az a fontos, hogy az itt élők élete, a városunk dolgai legyenek rendben. Akik pedig az ország vezetésével lettek megbízva, nekik 15 millió, határokon belül és kívül élő magyar sorsáért kell felelősséget vállalni. Ez két teljesen más felelősségi körrel járó pozíció, ennek megfelelően a döntéseket is más információk befolyásolják.

Képviselői hírlevelében a fontos tennivalókon túl közösségi eseményekről, tervekről számol be. Alpolgármesterként változott-e a helyi képviselői feladata?

Egyéni körzetben megválasztott képviselőként a munkám fontos része a választópolgárokkal való közvetlen kapcsolattartás. Az elmúlt tizenöt évben rengeteg személyes kapcsolatot alakítottam ki, mert abban hiszek, hogy egy képviselőnek nem az az elsődleges feladata, hogy eljár testületi ülésekre, bizottsági ülésekre, és szavazatával részt vesz a várost érintő döntésekben. Rengetegen fordulnak hozzám személyes problémákkal, legyen szó a gyermekük óvodai elhelyezéséről, lakhatási, szociális problémáról. A képviselői munkám során mindig is alapelvnek tekintettem, hogy a hozzám forduló embereknek próbáljak segíteni. Természetes, hogy felelősséggel tartozom a választókerületem iránt.

Az elmúlt négy ciklusban rengeteg változás történt az 1. számú választókerületben. Utak, járdák újultak meg, így a Bolyai János utca és Tóth László utca közötti dühöngő, gyermek kresz-pályát alakítottunk ki, sikeres társasházi felújításokat valósítottunk meg. A parkok, játszóterek rendezettek, és bár a parkolás kérdése itt is neuralgikus pont, a megoldáshoz szükséges döntéseket már meghoztuk, elindult a tervek elkészítése, és bízom benne, jövőre beruházások első üteme is elkezdődhet. Alpolgármesterként ugyanakkor most már nem csak a választókerületemmel, hanem az egész várossal foglalkozom, a képviselői munkám horizontja megváltozott. Új és izgalmas kihívást jelent ez, itt az ember már tényleg egy egész városért tud dolgozni, ami nem csak lehetőség, de felelősség is. Nagyon hálás vagyok a Polgármesteri Hivatalban dolgozó kollégáimnak, kiváló, az adott területhez értő és elhivatott emberekkel dolgozom együtt. Pontosan tudják, minden ügy mögött emberek, városi közösségek, intézmények vannak, és pontosan tudom, mindannyian azon dolgoznak, hogy ez a város továbbra is egy élhető, szerethető város legyen.

Ehhez járulnak hozzá a közösségi programok. Nagyon sikeres volt tavaly nyáron a családi fesztivál, kisebb léptékben pedig szeretnénk hagyományt teremteni a lakótelepen élőknek is. Ezért szerveztük idén a tökfaragó eseményt, és rengeteg tervünk van, ha ismét jön a jó idő. Év végén pedig immár negyedik alkalommal fogjuk feldíszíteni Kondor Dezsőék fáját az Erkel körúton, ahol kicsit poharazgatunk, beszélgetünk, készülünk az Advent végén a karácsonyi ünnepekre.