BÁTÉMA, azaz Százhalombatta értékei – gyerekszemmel

Feketéné Takács Rita
projektgazda

Településünk elődje, Báté 700 éves. Ennek a jeles évfordulónak a kapcsán született az ötlet, hogy gyűjtsünk össze egy csokorra valót a város régi és mai értékeiből, érdekességeiből, és mutassuk be ezeket a gyerekek által feldolgozható formában. Ezzel szerettük volna az Arany János Általános Iskola és Gimnázium idei tanévében Bátét az érdeklődés középpontjába állítani, helyi kulturális örökségünket gyermekközpontú eszközökkel felkarolni, továbbvinni. A Báté témát feldolgozó projekt így kapta a BÁTÉMA nevet.

Munkaközösségeink saját szakterületük szemszögéből irányították a figyelmet Százhalombatta jelenkori vagy egykori arculata felé. A cél tehát nem a teljesség igénye volt, hanem a különleges szempontból, személyes kötődés alapján megragadott helyi jellegzetességek, értékek kiemelése, ezek érdekes, asszociatív feldolgozása, produktummá formálása.

A feldolgozásban az iskola sok pedagógusa és több száz diákja vett részt, a kicsi első osztályostól a végzős tizenkettedikesig. Munkájukat nézve képet kapunk a település állat- és növényvilágáról, amelyet a 7.b osztály a Sánc-hegyen tett tanulmányi kirándulás után alkotott újra. A látképet az SNI tagozatosok közös munkája jellegzetes megfogalmazásban ragadta meg. A kultúra sarokban betekintést nyerünk a település történetébe, amely sok-sok irodalmi vénájú diákot alkotásra ihletett. A munkák között régi és jelenlegi diákok korhű (pl. a 4.a fémdomborításai, a 8.b és 12.b változatos, fiktív keletkezéstörténeti írásai) és modernebb feldolgozásai is jelen vannak – akár versek, illusztrált novellák formájában.

Megjelenik a kiállításban a város jellegzetes köztéri eleme, a Rubik-kocka is, amelyet a matematika munkaközösség grafikonok tálalására is felhasznált. Az alkotásra fogékony gyerekek rajzos formában tükrözték élményeiket, érzéseiket a város rendezvényeivel, jellegzetes arculatával kapcsolatosan. A 8.b osztályt a játszóterek ihlették alkotásra, az 5.b – t a Szent István tér mozgalmas forgataga, az 1. b osztályt pedig az óvodai kötődés bemutatása motiválta. A város egyre színesedő, művészi alkotásokat tartalmazó felületei, falai köszönnek vissza a 9.a és 10.b által elkészített panelház-maketteken. A nagy rendezvények, fesztiválok inspirálták a Battai napokat idéző 9.b által bemutatott utcarészletet, s a Summerfest-et szimbolizáló lányfigurát is. Modern panorámát ad a város jellegzetes arculatáról a 8.a osztály Sokszínű város című munkája. A 7.a hajtogatható képeslapokon örökítette meg a település több épületét. A 6.b osztály a helyi képzőművészek közül mutatta be a hozzájuk legközelebb állókat, Festékmaszatos, alkalmi festővászonra applikált összefoglalójuk egy szép, régi festőállványon kapott helyet. A kicsi 2.a osztályosok összegyűjtötték a város kórusait, zenekarait, az 1.a-sok játékos kotta-kollázst ragasztottak. A sportot kedvelők a battai sportéletet kutatták, s mutattak be néhány jellegzetes sportágat, kiemelkedő egyéniséget.

Ebben a gyűjtésben a 11.b, a 11.a, a 10.a és 10.b osztály diákjai jeleskedtek leginkább. A kiállításban a 6.a osztály jóvoltából mini forgószínpadon láthatjuk a tánc különféle műfajait, a battai tánccsoportokat. Kiemelten jelenik meg az a két csoport, amelyekbe iskolánk sok-sok diákja jár: a Forrás és a B-COOL Dance Team. Két táncosunk személyes ereklyéi hirdetik a szép eredményeket.

A városhoz való ragaszkodás, kötődés több formában is megfogalmazódik. A több ezer év változásait a bronzkorból a jelenbe sétáló kis emberfigurák szimbolizálják, amelyek sokasága a 3. és 4. b osztály keze nyomát dicséri. A település címerének megformálása a régi mesekönyvek hangulatát idézi, interaktív kialakítása játékos ismeretszerzésre ad lehetőséget. A 7. osztályosok készítették technikaórákon szaktanáruk vezérletével. A 2. a osztályosok színes képeslapot készítettek arról, mi miatt is szeretnek itt élni.

A büszke Virágos Város címről is több információhoz juthatunk.
A gyűjtött anyag alapján létrejött sajátos, sokszínű kiállítás több helyszínen is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. Iskolánkban a márciusi Arany napokon, a Barátság Kulturális Központban májusban és a „Matrica” Múzeumban a Múzeumok éjszakája egyik programjaként, majd időszakos tárlatként egészen őszig látogatható.

A kiállítás színes forgataga híven tükrözi vissza Báté és Százhalombatta sokszínűségét, történetének korszakait, mozgalmas életét és azt a játékos gyermeki megközelítést, amely visszaköszön a lelkesen elkészített makettek, figurák felületein.