Finta Józsefre emlékezünk

Idén január 7-én elhunyt a kolozsvári születésű dr. Finta József, Kossuth-díjas, Ybl Miklós-díjas építész, címzetes egyetemi tanár, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Százhalombattai református templomunkat ő tervezte, ezért is mély részvéttel gondolunk reá. Ismereteim szerint, a nyilvántartott, tervei alapján megvalósult sok-sok neves épület között egyetlen templom a százhalombattai református templom.

Templomunk tervének elfogadása alkalmából tartott egyházközségi összejövetelen Finta József elmondta, hogy az építész feladata éppen abban összpontosul, hogy a helyre és beépített környezetére érvényesített léptékűvé formálja az építményt, amely szerénysége és puritánsága mellett kultikus megjelenésű, városképformáló és domináns elem lehet az adott helyen. Úgy vélem, hogy templomunk tökéletesen tükrözi az építész feladatainak érvényesülését.

A tervezett templom építésére Kós Károly néven alapítványt hoztunk létre, amit a Bíróság 1997. május 14-én bejegyzett. Megkezdődhetett a templom építése. Az alapkő elhelyezésére, nagy érdeklődés mellett, a képen látható ünnepélyes körülmények között, 1998. március 29-én került sor, amelyen Finta József is részt vett. A hengerben elhelyezett Alapkő okmányon a következő szöveg is szerepel: “A felépítendő templom terveit Dr. Finta József okleveles építészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, címzetes egyetemi tanár készítette.”

A templom építése jó ütemben haladt, s ennek eredményeként, 1999. május 17-én meg- megszólaltak a harangok, a toronyóra pedig jelezte az idő múlását. 1999. június 6-án az Egyházközség hála-adó istentisztelet keretében ideiglenes használatba vehette a templomot. A végleges használatba vételre, a templom felszentelésére 1999. október 9-én került sor. Az ünnepségen zsúfolásig megtelt a templomtér, s aki nem fért be, a gyülekezeti teremben láthatta a nagy képernyőn kivetített eseményeket, s hallgathatta az elhangzó beszédeket, énekeket, Hozzászólásomban csodálatos látványnak minősítettem a felépült templomot, s nagyon jó megoldásnak, hogy az Egyházközség Finta Józsefet, Európa-szerte ismert és elismert építészt bízta meg a templom tervezésével.

A mikrofon előtt Finta József azzal kezdte beszédét, hogy egy templom szentelése mindig csodálatos ünnep, és különösen annak az építésznek, akinek valami köze van ehhez az ünnepséghez.Az ő élete első majdnem harminc éve a templom, a templomok közvetlen anyagi, esztétikai és szellemi közelségében telt el, akár Kolozsvárott laktak a Farkas utcában, ahol szomszédjuk volt a gyönyörű, gótikus református templom, amely Mátyás királynak köszönheti létezését. Amikor Nagyváradon laktak, lakásukba benézett a Körös-parti református templom tornya. Budapesten a kelenföldi lakásuk a Medgyaszay István tervezte templom mellett volt. Nem feledheti gyermekkori emlékeit, megemlítve nagyapját, Kalotaszeg egykori esperesét, akinek Váralmási Parókiáján nyarakat töltött. Családjuk sok lelkipásztort nevelt, akikhez feleségével nyaranta látogattak.

Mindig vágyott templomot tervezni, de alig adatott meg neki ez az öröm, ez a tisztesség. Kolozsvárra készített ugyan egy templom-tervet, ám a Ceausescu-idők ellehetetlenítették a felépítést. Később felépült ugyan a templom,, de nem abban a formában amilyennek elképzelte. Tervezett egy baptista központot is, templomával együtt a horvátországi Csáktornyán. Azonban, a templom, amit igazán sajátjának érez, az a százhalombattai református templom, talán nagyapjának is tetszene. A templomok ugyan, mindig közelében voltak, mégis bajba került, amikor a százhalombattai tervezésére a megbízást megkapta. A toronnyal sokat kísérletezett; hogy JEL legyen, kiemelkedő legyen, hívogató, hagyományőrző legyen és mégis egyedi, ide Százhalombattára való. Eszébe jutott a kolozsvári Bethlen bástya, meg a szép református ének: Erős vár a mi Istenünk.

Mi, az említett Alapítvány kuratóriumának volt tagjai dr. Finta Józsefet nagy tisztelettel őrizzük emlékeinkben.

Balla Károly