Kiegyensúlyozott működés

Interjú Vezér Mihály polgármesterrel

Az évindítás legfontosabb feladatai közé tartozik a város költségvetésének elkészítése. Az előző évhez képest növekvő vagy csökkenő költségvetéssel kell-e a városnak számolni?

– A város költségvetésének tervezése közel három hónapos előkészítő munkájában a Polgármesteri Hivatal valamennyi irodája, az önkormányzati cégek és intézmények vezetői, munkatársai is részt vettek. A költségvetést megelőzően közmeghallgatást tartottunk, lehetőséget biztosítva a város lakosságának, hogy megismerhesse és véleményezhesse.
A mintegy 7 milliárdra tervezett költségvetési bevételéből 927 millió Ft az állami támogatás. Hátrányosan érinti a várost az idei évben is a jelentős szolidaritási adó elvonás, amely az idén 953 millió Ft. Az Önkormányzat a kiadások 54 százalékát az önként vállalt, 46 százalékát a kötelező feladatokra fordítja.

Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy az idei évben is biztosítani tudjuk a város kiegyensúlyozott működését. Több pénz jut intézmények felújítására, fejlesztésekre, sportra, kultúrára, egészségügyre.

Néhány pontot emelnék ki a költségvetésből: Jó hír, hogy a városban működő társadalmi és civil szervezetek pályázati keretét emelni tudtuk, melyre február 25-ig pályázhattak. Az esélyegyenlőségi támogatási alapon 320 ezer, a sportalapon 65 millió, a kulturális alapon pedig 5.120.00 Ft-ot különítettünk el. A pályázatokról a Képviselő-testület márciusban dönt.

Folytatjuk a sikeres oltási programot, melyre a költségvetésben: 11.042.000 Ft-ot különítettünk el. A bárányhimlő és a rotavírus elleni védőoltásokat továbbra is térítésmentesen biztosítjuk a városban élő érintett korosztályoknak. Ingyenes lesz a tüdőszűrés és az iskolai tanulmányait megkezdő gyermekek látásvizsgálata, valamint ettől az évtől kezdődően az ortopédiai vizsgálatuk is. Valamennyi önkormányzati dolgozó részére évi 200 ezer Ft cafetériai juttatást terveztünk, amely összesen 34 millió Ft. 55 milliót biztosítunk a törvényi előírások miatti bérkompenzációra és további 192 milliót 10 százalékos béremelésre.

A városi nyugdíjas klubok működését az idei költségvetésből összesen 10.800.000 Ft-al, az egyházak működését pedig 5.300.000 Ft-al támogatjuk. A már közkedvelt támogatási forma sem marad el, az idén is segítjük fiatalok jogosítványszerzését.

– Még mindig a város egészénél maradva vannak-e fejlesztési, beruházási tervek, és van-e ami az Óvárost érinti?

– Jó hír, hogy biztosított a városüzemeltetés megszokott színvonala, a fenntartható fejlesztések. Néhány adat számokban kifejezve: a közterületek rendjére 340 millió, a zöldterületek, parkok karbantartására 276 millió Ft-ot, az óvodák fenntartására 687 millió Ft-ot terveztünk, parkoló-, út-, járdarekonstrukcióra 300 millió Ft körüli összeg jut az idei évben.
A Sporthalom Kft. fejlesztési tervét a Városi stranddal, az uszodakomplexummal, valamint a sportközponttal kapcsolatosan is szeretnénk megvalósítani. A Nemzeti Sportpark Program pályázat keretében elnyert támogatásból a Hága László utcai sportparkot újítjuk meg.

Természetesen az Óvárost is érintik a fejlesztések, ahol ma már több mint 4000 ember él. Vannak korábbról elmaradásaink, amelyeket az idén pótolni fogunk. Sor kerül út- és járdarekonstrukcióra, parkfelújításra. Tervezzük a támfal építését a Hun utcában, amelyre 40 millió Ft-ot különítettünk el. A szelektív hulladékgyűjtés, hulladéklerakó problémáját is megoldjuk közösen a SZÁKOM Nonprofit Kft-vel. Vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogyan lehet orvosolni azokat a gondokat – túlzsúfoltság, a parkolók és játszóterek hiánya – a Matta-kertben, amelyeket 2002 és 2006 közötti vezetés rossz tervezése okozott.

Kiemelt figyelmet fordítunk az árvíz elleni védekezésre, amelynek érdekében a város több pontján csapadékvíz-elvezető rendszert építünk ki. 15 millió Ft-ot biztosunk a Halász utcai csapadékvíz elvezetésének megoldására.

Döntöttünk, arról hogy a Kárász utcai zsilip kiépítéséhez megfelelő fedezetet biztosítunk. A Köbüki játszótéren a közvilágítást megoldjuk, létesítünk két gyalogátkelőhelyet is, ami a biztonságos közlekedést segíti elő. Az egyik gyalogátkelőhely az Erőmű út és Kossuth Lajos út csatlakozásában, a másik pedig a Szent László út és a Gyorma út kereszteződésénél lesz.

Február 25-én újra megnyitottuk a várva várt postafiókot, mely nagyban megkönnyíti az ott élők mindennapjait. A növekvő lakosságszám, a kisgyermekes családok és az idős korosztály miatt merült fel az igény a lakosság részéről. Sinka László alpolgármester, óvárosi települési képviselővel folytattunk hosszú előkészítő munkát és tárgyaltunk a Magyar Postával. A képviselő-testület bruttó 15 millió Ft támogatást biztosított a postafiók megnyitásához. Százhalombatta 3 Posta néven a Szent László út 17. szám alatt üzemel – ahol a jelenlegi óvárosi orvosi rendelő is működik. Az óvárosi posta hétfőtől péntekig 8.00 és 12.00 óra, valamint 12.30 és 15.30 óra között tart nyitva. A későbbiekben, ha szükséges, módosíthatunk a nyitvatartási időn.

A volt ABC élelmiszerbolt ügye is foglalkoztatja az óvárosaikat, bízom benne, hogy ebben is előre léphetünk majd.

A tiszta és virágos Százhalombatta sok elismerést hozott a városnak nemcsak a nemzetközi szervezeteknél, hanem az idelátogató turisták körében is. Folytatódik-e a jó hírünket vivő program, az óvárost érintve?

– Büszke vagyok arra, hogy minden évben kiváló eredményeket érünk el a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenyen. Elnyertük a „Magyarország legvirágosabb települése” címet, nemzetközi szinten elhoztuk az ezüstérmet, házigazdája voltunk az Európai Virágos Városok Versenye (Entente Florale Europe) díjkiosztó ünnepségének, ami hatalmas európai szintű elismerés volt városunknak. Az országos környezetszépítő versenyen több mint 320 település között az élvonalban lenni évről évre igazán nagy elismerés. Nagyon sikeres a városlakók között meghirdetett „Tiszta udvar-rendes ház” verseny. Mára már a városlakók saját maguk is hozzájárulnak környezetünk szépítéséhez. Minden év májusában húszezer tő egynyári virágot oszt szét az Önkormányzat a város lakóinak, külön öröm, hogy a településrészekben nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel. A virágosztásra közel 4 millió forintot költünk évente. Természetesen az eddig elért eredmények köteleznek bennünket az országos és a helyi verseny folytatására. Mi százhalombattaiak büszkék vagyunk a szép, tiszta és virágos városunkra, melyet az idelátogató turisták is értékelnek.

Mint korábban, ebben az évben is feszítő a lakáshiány, Az ingatlanárak tovább emelkednek. Lakásépítési program vagy új lakóövezet létrehozása várható-e a közeljövőben, akár az önkormányzat kezdeményezésével?

– Folytatni kívánjuk a 2014-ben elindított Főnix Városfejlesztési Programot. Százhalombatta Város Önkormányzata a 90-es évek közepén adta át az úgynevezett „Z” program keretében megépített lakásokat. Ezt követően a kormány által 2000-ben meghirdetett lakásépítési program lehetővé tette a bérlakásépítés folytatását, amelynek keretében 72 szociális, valamint 40 költségelvű bérlakás épült Százhalombattán. 2006-ban 112 bérlakás tetőterét építtettünk be, ezzel 24 költségelvű bérlakást alakítottunk ki.
2018 második felében döntött úgy a képviselő-testület, kidolgozásra kerül egy olyan önkormányzati lakásokkal kapcsolatos bevételek felhasználására irányuló koncepció, amely összhangban van a fejlesztési irányokkal és a rendezési tervvel.

A város erőmű felőli bejárata barakkváros mellett halad el, amely az 1960-as években épült, jelenleg több mint 80 vállalkozó működési területként. A távlati tervekben szerepel-e ennek felszámolása vagy átépítése?

– A terület nagy része magántulajdonban van, tehát nem önkormányzati terület. Örülünk annak, hogy ilyen sok és sikeres vállalkozás működik itt. Ez egyaránt jó a munkaadóknak, a munkavállalóknak, valamint a városnak is. Lehetőséget biztosítanak a vállalkozások a Százhalombattán és a környéken élőknek, hogy itt dolgozhassanak. A terület felszámolásáról vagy átépítéséről a vállalkozók és nem az önkormányzat dönt. Természetesen nem zárkózunk el, partnerek vagyunk abban az esetben, ha olyan tervek születnek, melyek előnyösek mindenki számára.

Évek óta téma a Téglagyári-völgy sorsa. Számtalan elképzelés után tervezi-e a város az értékesítését vagy újrahasznosítását?

– A Téglagyári-völgy kiemelt önkormányzati tulajdonú terület, melynek jövőbeni hasznosítását az óvárosban élők véleményével harmóniában kívánjuk megvalósítani. A város rendelkezik Településfejlesztési Koncepcióval, mely átfogó fejlesztési célokat határoz meg. Korábban elkészült Százhalombatta, „Téglagyári-völgy” Fejlesztési Programja, Százhalombatta Város Környezetvédelmi Programja, melynek egyik sarkalatos pontja a Téglagyári-völgy és a Sánc-hegy élőhelyeinek védetté nyilvánítása.

Az óváros nemzetközileg is számon tartott része a halomsírok és a Régészeti Park. Turisztikai megfontolásból tervezik-e az új digitális kornak megfelelő informatikai fejlesztését? (Helyi internet lehetőség, multimédiás bemutató, városismertető app. stb.)

– A Régészeti Park, a halomsírmező, a Téglagyári-völgy ékszerdoboza Óváros­nak. A nemzetközileg is elismert park Magyarországon is egyedülálló, városunk fontos turisztikai és tudományos célpontja. A korral haladni szükséges. Természetesen megérett az idő arra, hogy a mai digitális kor követelményeinek eleget tegyünk és a látogatók igényeit kielégítve modernizáljunk. A látogatható halomsír multimédiás bemutatója szenzációnak számított 1998-ban, de még most is az, hiszen egyedi módon mutatja be a 2700 évvel ezelőtti korszakot.

A helyi internet, illetve a multimédiás bemutatók, vezetők, digitális eszközök fejlesztése, amelyek segítik a látogatók ismereteit, az intézmény hatáskörébe tartozik. A fejlesztésekre pályázati pénzek elnyerésével kerülhet sor, valamint az intézmény költségvetéséből, amit az önkormányzat, mint fenntartó igyekszik biztosítani.

A harmadik nyilvánosság visszatérő témája a tavaly készült közvélemény kutatás. Jelenik-e meg ismertető vagy összefoglaló a lakosság tájékoztatásaként?

– A közvélemény-kutatás célja a választási ciklus, a közéleti szereplők munkájának, a köz- és egyéb szolgáltatások színvonalának az értékelése, valamint annak a feltérképezése, hogy milyen célokat, jövőbeni fejlesztési elképzeléseket támogatnának a városlakók. Kiemelt terület volt a közlekedés, az egészségügy, az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal munkája. A kutatás lehetőséget biztosít arra, hogy a város vezetése konkrét adatokra alapozva aktualizálja Százhalombatta közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiáját. A Halom Televízióban, a Hírtükrön keresztül tervezzük a 250 oldalas tanulmány jellemzőbb megállapításait ismertetni.

Változik az óvárosi közösségi ház kezelője és működtetője. Érinti ez az Óvárosi Szent László Napok és más programok támogatását?

– A Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház, valamint a Kszellmann Flóra Dunafüredi Közösségi Ház működtetését 2019. április 1-jétől az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Korshak Kft. végzi.
Az óvárosi lakosság körében merült fel az az igény, hogy – a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház – „nyitott házként”, helyi kisközösségeket szolgáló szabadidős helyszínként működjön. A megvalósításhoz szükséges feltételeket megvizsgálta és biztosítja a képviselő-testület, így a lakossági igények hatékonyabb kielégítése és a szélesebb kihasználtság érdekében kezdi meg működését a ház. Az Óvárosi Napokat továbbra is a Barátság Kulturális Központ szervezi, de a Korshak Kft.-vel szoros szakmai együttműködésében.

Felülvizsgálják-e a városi elismerések és kitüntető díjak rendszerét és azok odaítélési módját abból a megfontolásból, hogy ma már lehetőség van tájékozódó online állásfoglalásra, akár meghívásos rendszerben, akár teljes körű részvétellel?

– A városi elismerések és kitüntető díjak odaítéléséről a képviselő-testület határoz és dönt. Természetesen többször felülvizsgáltuk már a díjak odaítélésének rendszerét, több alkalommal történtek módosítások. Bizonyos díjakra élhetnek javaslattétellel intézmények, közösségek is. Nem zárkózunk el az újítások elől, de minden változtatásról a képviselő-testület döntése szükséges. Én szívesen változtatnék a jelenlegi rendszeren. Kevesebb az több lenne. A túl sok elismerési forma az egyedi értékét csökkenti!

Második éve csökken a munkaképes lakosság száma és az elmúlt évben (a statisztikai átlaggal szemben, ami 190-200 fő) 153-ra csökkent a születések száma. Az önkormányzatnak van-e lehetősége, eszköze a csökkenés megállítására?

– Sajnos idősödik a város lakossága, egyre több a nyugdíjas és a 65 év feletti szépkorú, de egyre többen kerülnek közel a nyugdíjkorhatárhoz is. Sokan élnek a kormány adta lehetőséggel, mint pl. a nők, akik 40 éves munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba. Nyugdíjba vonulás után a nyugdíjasok vállalhatnak munkát a nyugdíj mellett, ezzel is csökkentve a munkaerőhiányt.

Célunk és feladatunk a fiatalok itt tartása. Támogatnunk, ösztönöznünk kell a fiatalok városban maradását, letelepedését, családalapítását és a gyermekvállalást. Lehetőségeink szerint mindent megteszünk. A kormány családpolitikája is hozzájárul a népesség növekedéséhez, melynek egyik fő célkitűzése, hogy egyre több gyermek szülessen. Terveink között szerepel, hogy segítsük a városunkban élő fiataloknak a családalapítást és könnyíteni szeretnénk a családoknak az újszülött érkezésével járó terhet. Az Önkormányzat 30.000 Ft értékű babacsomaggal járul hozzá az újszülött fogadásához. Ennek részleteiről röviden tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal.

2019 a választások éve. A város egyik legnagyobb értéke az elmúlt években a megteremtett politikai béke. Van-e esély ennek megőrzésére és törekvés arra, hogy a szélsőséges megnyilvánulásokat konszenzussal elkerülhessük?

– Több mint negyedszázada veszek részt városunk önkormányzati irányításában, és a városlakók bizalmából hat választási cikluson keresztül lehettem Százhalombatta polgármestere. Nagy öröm számomra, hogy a választók túlnyomó többsége nemcsak nekem, hanem az általam képviselt civil szervezetnek, az Értünk Százhalombatta Közéleti Egyesületnek (ÉSZKE) is bizalmat szavazott.

Az idei év több szempontból is kivételes, hiszen két választást kell lebonyolítani. A következő európai parlamenti választásokra 2019. május 26-án kerül sor, ahol minden felnőtt uniós polgár lehetőséget kap majd arra, hogy véleményt nyilvánítson arról, ki képviselje az Európai Parlamentben.
Az önkormányzati választásokra ősszel kerül sor, ami meghatározza városunk jövőjét. Büszke vagyok arra, hogy Százhalombattán sikerült kialakítani a politikai békét, hiszen a képviselők minden esetben konszenzusra tudtak jutni egymással pártoktól, szervezetektől függetlenül. Minden esetben a város jövőjét helyezték előtérbe, ez érezhető volt a döntéseikben is.

Mindezek mellett látni kell, hogy elkezdődött a választási kampány. Két baloldali párt civil szervezeteket alakított, amelyek égisze alatt kampányolnak a Facebookon. Ezzel az önkormányzati kampány időszakát kiterjesztették 10 hónapra. Ez szokatlanul hosszú idő, sok alkalmat kínál arra, hogy „egymás lábára lépjünk”.

A magam részéről kötelességemnek tartom a nehezen kivívott politikai béke megőrzését és bízom benne, hogy ezirányú elkötelezettségemben mindenki más is partner lesz. Csak így válhatunk méltóak a Százhalombattán élők bizalmára!