„Optimista vagyok, de egyben realista is”

Interjú Vezér Mihály polgármesterrel

Az előző évi választás eredményeként létrejött új képviselő-testület és új bizottságok kellő felkészültséggel rendelkeznek-e a hatékony, felelős önkormányzati munkához?

– Büszke vagyok arra, hogy a választók túlnyomó többsége most is bizalmat szavazott nekem, hogy tovább tudjam folytatni polgármesteri munkámat. A képviselőtársaim közül nem kevesen több cikluson keresztül végzik munkájukat és nagy tapasztalattal rendelkeznek. Fontos, hogy minden képviselőnek legyen kellő felkészültsége, lássa át egy város működését, ismerje az önkormányzati és a testületi munkát. A Képviselő-testületnek három új tagja van, akik számára a feladat is új, most ismerkednek a képviselői munkával. Változás történt a bizottságokban is, négy szakbizottság, a Pénzügyi, Egészségügyi és Városüzemeltetési, az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi, az Oktatási és Szociális, valamint a Környezetvédelmi Bizottság kezdte meg a munkát. Három bizottság élére tapasztalattal rendelkező képviselő került, a Környezetvédelmi Bizottságot pedig egy új képviselő vezeti.

Fontosnak tartom a választási prog­ra­momban meghirdetett többéves képzést a jövő fiataljai számára, biztosítva ezzel a jövő városvezetőinek kinevelését. Az elvégzését követően a hallgatók bekerülhetnek majd a közéletbe, valamint az önkormányzat különböző területein helyezkedhetnek el. A képzés januárban indult 38 fő fiatal részvételével, amelyet havonta folytatok. Határozott célja, hogy olyan fiatalok kerüljenek a város vezetésébe, akik ismerik Százhalombattát, a helyi önkormányzat működését, és megfelelő gazdasági, jogi, kommunikációs elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Azt gondolom, hogy övék a jövő.

Ha néhány mondatban kellene összegezni, mi volt a jellemzője az önkormányzat előző gazdasági évének?

– Egy kiegyensúlyozott, tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. A lakosság igényeit figyelembe véve számos területen értünk el sikereket. Néhány fontos eredményt említenék, amely a lakosságot érintette: Az egészségügyi ellátás fenntartására kiemelt figyelmet fordítottunk, az önként vállalt feladatokon túl újabb díjmentes szolgáltatásokat, oltásokat, szűréseket vezettünk be. Az év legnagyobb egészségügyi beruházása a 100 millió forintos új röntgengép megvásárlása és beüzemelése volt. Új csecsemő-légzésfigyelőt szereztünk be, elértük, hogy minden városlakó térítésmentesen vehesse igénybe a betegszállítást. Korszerűen felszerelt gépjárműre cseréltük a régi betegszállító autót, több mint 10 millió forintért.

Kiépítettük a közvilágítást a Göncz Árpád parkban, a Köbüki játszótér mellett, a Lehel utca és a Géza fejedelem út között, valamint a Dunafüredi úti garázssor előtt. Kicseréltük a régi kandelábereket az egészségügyi központ előtt.  A 2019. július 1. után született babáknak 30.000 forint értékű babacsomagot igényelhetnek szüleik. Bérlakásprogramunk keretében évente több alkalommal írunk ki szociális bérlakáspályázatot. A köztisztasági feladataink ellátására új seprőgépet helyeztünk üzembe.

A Magyar Postával folytatott egyeztetések eredményeként postahivatalt nyitottunk az Óvárosban. Elindultunk az „okos város” felé vezető úton. Tíz okospadot telepítettünk a város különböző pontjain, amelyből egy az Óvárosban található. Új mobiltelefonos letölthető applikációt fejlesztettünk ki BattaTúra néven, sportpályákat újítottunk fel és adtunk át. A 2019-es év legnagyobb beruházása a Gesztenyés út rekonstrukciója volt, több utca is felújításra került, megújult az Ifjúság útja, a Göncz Árpád parkban található Pitypang szökőkút és a főtéri Csodaszarvas díszkút is, valamint felújítottuk a főtéri harangjátékot. Természetesen még lehetne sorolni tovább.

Naponta hallunk a klímával és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekről, sőt önálló bizottságot is létrehozott az önkormányzat. Hoz-e új feladatot az önkormányzat munkájában mindez, változik-e és miben a hulladékgazdálkodás?

– A kormány a közelmúltban elfogadott energia- és klímapolitikai stratégájának egyik fontos pillére a jövőben a környezettudatos energiák alkalmazása, legfőképp a megújuló energiák hasznosításának növelése. Százhalombatta rendelkezik 2015-2020. Környezetvédelmi Programmal, amelynek egyik pontja, hogy nem az ipar a legnagyobb szennyező, hanem a lakossági kibocsátás, a közlekedés vagy a rossz minőségű fűtőanyag. Mi magunk is sokat tehetünk környezetünkért azzal, hogy a szennyező anyagok helyett minőségi tüzelőket használunk, autónkba pedig jó minőségű üzemanyagot töltünk.

Több környezetbarát fejlesztést tervezünk megvalósítani. Figyelemmel kísérjük a városban elhelyezett három levegőszennyezettség-mérő eredményeit, amelyeket folyamatosan monitorizál a kormányhivatal központi laborja. Nagy hangsúlyt fektetünk hulladékgazdálkodásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, tervezzük elektromos töltőpont létesítését a városban, kétbeállásos nyilvános, váltakozó áramú (AC) gyors-töltősziget kerül kialakításra. Fontosnak tartom, hogy Százhalombattát bekapcsoljuk az elektromos töltőállomások sorába. Ez a fejlesztés az „okos város” program következő lépcsője, amelyhez a jövőben további fejlesztéseket tervezünk.

Nagy hangsúlyt kap a megújuló energia, a napelemek és napkollektorok kiépítése és használata, a zöldterületek fejlesztése, fa- és növénytelepítés. Feladat van bőven, a Környezetvédelmi Bizottság számos területtel foglalkozik, mint pl. a helyi jelentőségű természeti értékek, természeti területek védetté nyilvánítása, közlekedést érintő kérdések, füst-köd riadó tervek, helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok előkészítése.

Mindenképpen rá kell térnünk a 2020. évi költségvetésre, amely visszafogottabb, takarékosabb számokat tartalmaz, mint a korábbiak. Mi idézte elő a változást?

– A 2020. évi költségvetés valóban visszafogottabb, amelynek egyik legfontosabb célja az egyensúly, valamint a korábbi ellátások színvonalának fenntartása. A Képviselő-testület több területen mérsékelte a kiadásokat. A kötelező feladatok biztosítása alapvető kötelességünk, az önként vállalt feladatok finanszírozása viszont még alaposabb át- és újragondolást igényel. A költségvetés egyik meghatározó tétele a közel 1,1 milliárd forintos szolidaritási adó, amelynek összege jelentősen hozzájárult a kialakult helyzethez. Ez az adó évről évre egyre több és egyre nagyobb terhet tesz a vállunkra. A tervezés hiánnyal indult, ezért további csökkentések várhatók az egyensúly megteremtéséhez.

Pozitív dolgokról is be tudok számolni, folytatódnak az önkormányzat jól bevált programjai, rendezvényei. Támogatjuk a sportorvosi vizsgálatokat, biztosítjuk a fel­nőtt és házi gyermekorvosi ügyeletet, va­lamint a beteg­szállítást is. Fenntartjuk a 24 órás orvosi ügyeletet is. Működési támogatást nyújtunk, pályázatot írtunk ki a sport­támogatási keretre.

Egy új edzőcsarnok épül az Arany János Általános Iskola és Gimná­zium mellett teljes TAO támogatással kb. 900 millió Ft értékben. A parkolási gondok enyhítésére a 2,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek parkolását kí­vánjuk megvalósítani. Egészségügyi fejlesztésekre is sor kerül. Egy új kommunális hul­ladékszállító gépjármű vásárlását is ter­vezzük. Célom, hogy a módosításokat követően a város költségvetése ne tartalmazzon hiányt. Felelősséggel tartozom a város jelenlegi és jövőbeni kiegyensúlyozott működésének megteremtéséért.

Ami az iparűzési adóval kapcsolatos változásokat illeti (feltételezve, hogy 2021-re új költségvetési helyzetet teremt), milyen eszközei vannak a városnak a gazdasági egyensúly megteremtéséhez?

– A kormánynak 2020-2024 között megvalósítandó gazdasági programja van. Ebben tervezi az önkormányzatok helyi iparűzési adó gazdasági növekedést ösztönző átalakítását, de ez egyelőre javaslat. Ebben a kormány fog majd döntést hozni és meghatározni az irányvonalakat. Természetesen minden változás befolyásolja településünk működését. A város bevételét nagyban meghatározza az iparűzési adó, ennek csökkentését ellensúlyozni szükséges. Ez egy új helyzetet teremtene, amit alaposan elő kell készíteni, bevételeink forrásait növelni kell. Az állam által bevezetett szolidaritási adó további növelésére is kell számítanunk. A jövőben egyre nagyobb szükség van az itt élők aktívabb közreműködésére, együttműködésére, jelenlétére is.

Vissza a jelenbe. Áprilisban ünnepeljük a várossá válás 50. évfordulóját. Az eddig ismereteken kívül milyen közösségi programok várhatók az év során?

– Százhalombatta 1970. április 1-jén nyerte el a városi címet, azóta eltelt 50 év, 2020. április 1. lesz a jubileumi jeles dátum. Sajnos a koronavírus járvány miatt ezt az ünnepséget is bizonytalan ideig elnapoltuk. Fazekas István író erre az alkalomra írt egy Százhalombatta történetéről szóló művet, amelynek premierjére a Barátság Kulturális Központ színháztermében majd később kerül sor. A színművet több alkalommal mutatjuk be a nagyközönségnek. Továbbá a város elmúlt 50 évét illusztráló kiadványokat jelentetünk meg, intézményeink pályázatokat írtak ki, kiállításokra, könyvbemutatókra, előadásokra, vetélkedőkre kerül sor. Ez az év a jubileum jegyében fog eltelni. Minden korosztály valamilyen formában készül az ünnepre.

Szűkebb területünkről, Óvárosról: milyen változások várhatóak, figyelembe véve a mindenkire vonatkozó takarékosságot? Hiszen korábban beszéltünk a Téglagyári-völgyről, a helyi turizmusról, a Duna-part rendbe hozásáról, és persze a lakossági szolgáltatásokról.

A településrészek fejlesztése egy ütemterv alapján történik, az önkormányzat törekszik az egyensúlyra a város egyes részei között. Az Óváros városunk egyik gyöngyszeme, amelynek környezete, természeti értékei, szépsége páratlan. Közel ötezren élnek a településrészen, amely tavaly nagyobb hangsúlyt kapott, az idei évben a takarékosság érvényesül itt is. Az elmúlt évben számos fejlesztés történt, megerősítettük a Hun utcai partfalat, út- és járdarekonstrukcióra, csapadékelvezetésre került sor. Sportpályát újítottunk fel, két kosárlabda és streetball palánk kapott helyet az Óvárosban. Átadtuk a Postát, támogattuk és támogatjuk a komp újbóli közeledését. Folyamatosan bővülnek a BattaTúra útvonalai, amely az Óváros területét is érinti.

A Téglagyári-völgy kiemelt önkormányzati tulajdonú terület, amely a város tartalékvagyonának része. Százhalombatta Város Környezetvédelmi Programjának egyik sarkalatos pontja a Téglagyári-völgy és a Sánc-hegy élőhelyeinek teljes védetté nyilvánítása. A Duna partján található völgy régészeti védelem alatt van, évente zajlik a Földvárban nemzetközi ásatás, kutatva az egykor itt élt bronzkori népek társadalmát.

Az Óváros a turisták, kirándulók egyik kedvenc helye, itt található a Régészeti Park, a Százlábú Tanösvény, a templomok és a komp is.
Régóta foglalkoztatja a város lakosságát a Duna-part rendbehozása, hiszen sokan használják ezt a területet. Sajnos ez a szakasz nem a város tulajdona. A munkálatok megtervezését és kivitelezését nehezíti, hogy a terület a NATURA 2000 hálózathoz tartozik, és mint vízi élőhely más, szigorúbb szabályokat is figyelembe kell venni. Többször kezdeményeztük a közös megoldást, melyhez anyagi támogatást is kívánunk nyújtani.

Záró kérdésként: a város hosszabb távú jövőjét illetően mi kapja a legnagyobb figyelmet, és Ön polgármester úr, személy szerint mennyire optimista?

– A város hosszú távú jövőjét illetően a legnagyobb figyelmet a kiszámítható működés megteremtése kapja, egy olyan Százhalombattát szeretnék, ahol jó élni, ami a mi otthonunk.

Természetesen fejlődni is fogunk. A vasútfejlesztés után az állomással szemben szép parkot és parkolót létesítünk, mintegy 100 új lakást építünk, elsősorban a fiatalok helyben tartása céljából, a régi sportcsarnokot is felújítjuk.

Természetesen optimista vagyok, de ­realista is. Bízom magamban és a Képviselő-testületben, valamint a Százhalombattán élő becsületesen és szorgalmasan dolgozó emberekben.