A feladat felelőssé tesz

Interjú Szabó Gábor óvárosi képviselővel

Szabó Gábor óvárosi önkormányzati képviselővel évek óta tartjuk fenn a munkakapcsolatot. Rendszeresen jelennek meg beszámolói újságunkban. Ezúttal a képviselői napló helyett egy gyors interjúra kértük meg.

– Jelentős civil tapasztalattal, számtalan programmal és rendezvénnyel a háta mögött vágott neki az önkormányzati képviselőségnek 2019-ben. Összehasonlítható-e a képviselőség és a civil munka?

– Természetesen van hasonlóság, de ami szerintem a leginkább megemlítendő az az, hogy nagyobb felelősséggel jár képviselőként részt venni a mindennapokban. Civilként is nagyobb réteget tudtam megszólítani, ellenben képviselőként sokkal szélesebb kört tudtam cselekvésre, segítségre buzdítani. Mindkét esetben a személyes jelenlét és a példamutatás elengedhetetlen része a mindennapoknak.

Öt év után hogyan határozná meg képviselői munkáját?

– Nagyobb reményekkel vágtam neki ennek az öt évnek. Senki nem gondolta, hogy ilyen nehéz, felemás ciklus lesz, amelyben volt: világjárvány, háborús szankció, energiaválság, időközi választás… Annyi hátráltató tényező, ami az elmúlt évtizedekben összesen sem volt.

Folyamatosan új dolgokkal ismerkedtem meg és nem tagadom, egyre inkább megtetszett ez a „szolgálat”, aminek hála számos körzetemben élőnek – magánszemélynek, egyesületnek, szervezetnek – segíthettem közvetetten és közvetlenül egyaránt.

Az elmúlt 5 évben egyetlen bizottsági illetve testületi ülésről sem hiányoztam.
Úgy érzem, sikerült jól együtt dolgoznom Vezér Mihály polgármester úrral, a Képviselő-testület tagjaival, a hivatal, valamint a gazdasági társaságok dolgozóival.

A rendszeresen megjelenő képviselői napló talán felmenti az alól, hogy hosszan sorolja elvégzett munkáit. Arra kérem, mégis említsen néhány fontos változást az Óváros elmúlt 5 évéből.

– Köszönetemet szeretném kifejezni a Százhalom magazinnak a lehetőségért, ahol a kezdetektől tájékoztathattam a munkámról a választókerületem lakóit, amit időközönként a Százhalombattai Hírtükör hasábjain is megtettem. Mindez mit sem ért volna a sok pozitív, esetenként negatív visszajelzés nélkül, hiszen ezek azt bizonyították, hogy mennyire fontos a nyomtatott sajtó jelenléte is városunkban.

Talán ezek a változások amelyek mindenképpen említést érdemelnek:

• Régi óvoda értékesítése,
• Közvilágítás kiépítése a temetőhöz vezető lépcsőn, a Matróz és a Bulcsú utcában,
• Panoráma utca és az Avar köz szennyvízcsatornájának fejlesztése,
• Csapadékvíz elvezetésének megoldása, valamint ezzel kapcsolatos munkák elvégzése a Halász, Kárász, Erőmű, • Szabadság utcában,
• SafeXOne okos zebra a Szabadság, Eperfa utca és az Erőmű, Kossuth Lajos utca találkozásánál,
• Matta-kerti parkoló amely azóta is folyamatosan kihasznált,
• Részlegesen felújításra került a Szent László templom és a Római Katolikus Plébánia.

Egy részletet idézek egy korábbi nyilatkozatából: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy települési képviselőként szolgálhatok. A felvetett kérdés komoly felelősséget hordoz magában. Jómagam mindent megteszek annak érdekében, hogy az óvárosi érdekek és a város egésze között megtaláljam az egyensúlyt. Folyamatosan beszélek és egyeztetek az Óváros lakóival, hogy ismerjem az igényeket. De fontosnak tartom azt is, hogy mindig tisztában legyek ma város egészét érintő kérdésekkel is. Ennek érdekében mindig részt veszek a testületi és bizottsági üléseken, egyeztetek más képviselőkkel, és nyitott vagyok a városi civil szervezetekkel való párbeszédre is.” Mit tenne hozzá, ma mivel egészítené ki?

– Ez az idézet úgy érzem mind a mai napig megállja a helyét. Hogy mivel egészíteném ki? Köszönöm a türelmet és megértést amit a munkám során tapasztaltam, remélem ez továbbra sem fog megváltozni, ha továbbra is bizalmat szavaznak nekem, ugyanilyen lendülettel igyekszem képviselni a falusiak érdekeit.

A fentiek alapján fel sem teszem a kérdést – hiszen az Óváros utcáin is megjelentek már a plakátjai – hogy indul-e a júniusi önkormányzati választáson…

– A 2023-as év vége felé a rendezvények, események, találkozások alkalmával egyre többször kérdezték, hogy folytatom-e. Számomra nem volt kérdés, hiszen számos tennivaló van még itt.

Úgy vettem észre, hogy az óvárosi lakók is szeretnék, hogy ne hagyjam abba. A plakátok egy kis túlzással közkívánatra kerültek ki az oszlopokra, hiszen 2019. október 14-én mikor leszedtem, többen jelezték felém, hogy gyermekeiket váratlanul érte a hirtelen eltűnésem. Azok a kis nebulók azóta öt évvel idősebbek lettek, de a mostani kihelyezések után is rengeteg vidám sztorit, történetet kaptam szülőktől, ami rendkívül megható számomra.

Az ajánlások összegyűjtése nem okozott gondot, Óváros teljes területéről kerestek, hogy szívesen aláírnák, igyekeztem minden előzetesen jelentkezőhöz eljutni. A szükséges ajánlások közel háromszorosát szedtem össze másfél nap alatt.

Az Óvárost érintette a legnagyobb mértékben a választókerületek átszabása. Hogyan érintette ez és mit szól hozzá?

– Mivel a legtöbb választásra jogosult személy Óvárosban lakik, így a legnagyobb részt ebből a körzetből vettek el, több mint 300 főt. Rendkívül érzékenyen érintett, és ezt minden falusinak elmondtam, akivel találkoztam vagy telefonon felkeresett. A döntést tudomásul vettem, hiszen sem javaslattételi lehetőségünk, sem beleszólásunk nem volt. Számomra mindig a falu része marad; ha felhatalmazást kapok újabb öt évre, ugyanúgy a segítségükre leszek, mint eddig.

Ami a jövőt illeti, mi foglalkoztatja most, milyen feladatok maradtak félbe, vagy később kezdődnek?

– Közbeszerzési eljárás lefolytatása után mindkét óvárosi játszótér felújításra kerül, mint ahogy a Szabadság út Gyorma utca és István király útja közötti szakasza. Szilárd burkolatot kap a Bulcsú utca is ebben az évben. A Szabadság út elején a szennyvízcsatornát kell fejleszteni, valamint ugyanezen a szakaszon a csatornaszemek számát kell növelni, mindkét esetben ezek munkálatok az engedélyeztetések elhúzódása miatt később valósulnak meg.