Gondoskodó önkormányzat vagyunk és maradunk

Interjú Vezér Mihály polgármesterrel

Az önkormányzatiság történetében ilyen mértékű rendkívüli helyzet (infláció, energiaválság) még nem fordult elő. Fel lehet-e rá készülni, és milyen energiatakarékossági intézkedések válnak szükségessé?

A helyzet már előállt, cselekedni kell, kihasználni minden lehetőséget az energiafelhasználás racionalizálásra. Ehhez persze az kell, hogy kellőképp elkötelezett legyen mindenki, a napi városi életben résztvevő, a városvezetés és a városlakó a fenntarthatóság irányában. Akkor, amikor a hazai nagyvárosok sorra jelentik be az intézményhálózatuk jelentős elemeinek bezárását, akkor tényleg komoly a probléma.

Ilyen energiaárak mellett ma már az a helyzet, hogy ha az energiakereskedők adnak egyáltalán ajánlatot az önkormányzat részére – mert hallottunk arról is, hogy egész egyszerűen nem is kaptak ajánlatot egyes önkormányzatok – akkor a korábbi energiadíjakhoz képest 8-10-16-szoros áron kaptak ajánlatokat. Ez sok önkormányzatot csődközeli helyzetbe juttat.

Kimondva egyszerűnek tűnik átállni az energiahordozók mennyiségének csökkentett mértékű felhasználására, de mindannyian érezzük, hogy a jól kialakult és megszokott komfortigényünk csökkenését nehezen toleráljuk.

Egy város mindennapi működtetése csak részben hasonlítható egy háztartás működéséhez, itt a napi gyakorlat megváltoztatása kevésbé gyorsan és rugalmasan megvalósítható, a kötelezően elvégzendő feladatok csökkentése a jogszabályi előírások miatt nem minden esetben járható út, esetleg azok mennyisége változtatható.

Ugyanakkor az önkormányzat működésében vannak a kötelezően ellátandó feladatokon túl az ún. önként vállalt feladatok, amelyek a mi önkormányzatunk esetében igen magas számú feladat, jelentős költségvonzattal, amelynek felülvizsgálatára lesz szükség. Emellett kiemelt feladat a különböző fajtájú és jellegű energiafogyasztók korszerűsítése, illetve az energia megtermelésének korszerűsítése. Azt az utat kell nekünk is bejárnunk, amelyik az elvégzendő feladatokat lebontja beruházást nem igénylő, szemléletformálással elérhető eredmények és rövidtávú beavatkozásokra, a kis ráfordítást igénylő beavatkozásokra és nagyobb összegű beruházást igénylő intézkedésekre.

Az önkormányzat a teljes intézményhálózatában felülvizsgálja a különböző fűtési rendszerek szabályozását, a mindennemű fogyasztók energetikai szempontból korszerűbbre cserélését, és a megújuló energiafelhasználás mértékének növelését, egyszóval az energiafelhasználás csökkentését és az energiaköltségek megtakarítását eredményező lehetőségek megtételét.

Vizsgáljuk intézményeink fotovoltaikus energiatermelése növelését napelemek alkalmazásával, napkollektorok használatának indokoltságát. A közvilágítás korszerűsítése szintén napirenden van, mert a közvilágítási áram díja az idei évre tervezett összeghez képest jövőre a tízszerese lesz… egyszóval keresünk minden olyan lehetőséget, amely a meglévő komfortérzetünk minimális csökkenésével inkább a korszerűsítésen keresztül vezet az energiafelhasználás és így az önkormányzati források jelentős részének e célra történő felhasználása csökkenéséhez. A fő probléma, hogy a fosszilis energiahordozókról megújulókra történő átállásra nincs kellő felkészülési idő biztosítva.

Néhány héttel ezelőtt olvashattunk róla, hogy az Önkormányzat rezsitámogatási alapot hoz létre ebben az évben 50, jövőre 200 milliós összeggel. A kertvárosok és az Óváros különösen érintett. Milyen felmérések alapján és hogyan jut el a rászorulókhoz a támogatás?

A támogatásokat igényelni kell, az igény jogosultságát pedig igazolni. Minden szabályról a Képviselő-testület dönt. Javaslatom szerint a megnövekedett energiaárak kompenzálására az önkormányzat lakásfenntartási támogatásként nyújtson segítséget az arra rászorulóknak, mintegy „önkormányzati rezsitámogatásként”.

A támogatás kérelemre lenne nyújtható, annak, aki százhalombattai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

A támogatás jövedelemhatárhoz lenne kötve, egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse (142. 500 Ft), nyugdíjas házaspár, nyugdíjszerű ellátásban részesülő, gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, törvényes képviselő, továbbá az állandó és tartós ápolásra szoruló személy gondozását végző személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszerese (114.000 Ft).
A támogatás a villamosenergia- és gázfogyasztás, továbbá a tűzifabeszerzés költségeire lenne igényelhető. Benyújtható a kérelem villamosenergia és földgáz vagy villamosenergia és tűzifa költségeinek enyhítésére együttesen is.

A támogatás ingatlanonként csak egy jogosultnak lenne megállapítható, függetlenül a lakásba bejelentett személyek számától.
A települési támogatást az igénylő csak a villamosenergia és földgáz átlagfogyasztás feletti részére igényelheti, tehát csak akkor jogosult valaki, ha a lakossági piaci árat, illetve a versenypiaci költségeket tükröző árat fizette, és csak ezen összegre, legfeljebb a támogatás erejéig.

Villamosenergia esetében a számlán szereplő összeg erejéig, de legfeljebb havi 4.000 forint. Földgáz esetében a számlán szereplő összeg erejéig, de legfeljebb havi 15.000 forint. Tűzifa támogatás iránti kérelem tárgyév október 1-jétől következő év március 31. napjáig nyújtható be, vásárlást igazoló számla alapján; a támogatás a számlán szereplő összeg lehet, de legfeljebb 110.00 forint.

A támogatás iránti kérelmek elbírálása a folyamatosság és a gyors elbírálás érdekében polgármesteri hatáskörbe tartozna. A kérelmek tervezetten 2022. október 1. napjától lennének benyújthatók.

Százhalombatta a biztonságos települések közé tartozik, ugyanakkor gazdasági válság idején mindig nő a bűnelkövetések száma. Fel lehet-e készülni a megelőzésre?

Kell készülni a megelőzésre. Egyrészt mindenkinek személyesen jobban kell ügyelni az értékeire, otthon és az utcán egyaránt. Jobban kell figyelnünk egymásra is. Másrészt a kollektív megelőzés keretében nagyobb teher hárul a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség preventív együttműködésére is. Az önkormányzat bővíteni szándékozik a közterület-felügyelők létszámát, és egyúttal növelni szeretném a rendőri és a polgárőri munka támogatását.

Az idei Óvárosi Kulturális Napok a korábbi éveknél is nagyobb érdeklődést váltott ki. Megjegyzem, hogy a Battai Napokon is a rekordszámú látogató volt. Megmaradnak-e a nagy közösségi programok?

Én szeretném megtartani a kicsi és a nagy közösségi programokat, ezáltal is erősíteni a százhalombattai lakosság egymás iránti kötődését és személyes kapcsolatait. Mindenek által egy erős, összetartó, szolidáris közösséget formálnánk tovább. Ezt a folyamatot sajnos nagyon visszavetette a Covid, szeretném elkerülni, hogy a társadalmi kapcsolatok tovább gyengüljenek.

Természetesen nem tehetünk úgy, mintha nem lenne súlyos válság, ezért ehhez is igazítani kell a közösségépítő munkánkat. A viszonylag sokba kerülő sallangokat el kell hagyni és a tartalomfejlesztésre kell jobban koncentrálni. Pl: tűzijátékok költségeit hasznosabb dolgokra kell fordítani. Azt látom, hogy ezekben az irányváltásokban partner a lakosság.

A városi civil szervezetek épphogy túlélték a járvány időszakát. A gazdasági válság miatt megoldhatatlan forráshiány elé néznek, csökken a társadalmi felelősségvállalás mértéke is. Mennyiben számíthatnak az Önkormányzat segítségére?

Gondoskodó önkormányzat vagyunk és maradunk is. Nem csak közvetlen módon mi magunk cselekszünk, hanem számos civil szervezettel karöltve végezzük munkánkat. Ezeket a támogatásokat értékálló minőségben folytatjuk.

A támogatások másik részét újra meg kell vizsgálni a társadalmi hasznosság szempontjából. Ma már nem fér bele a támogatásokba szűk körök költséges hobbijának közfinanszírozása. Hogy konkrét esetekben ki mit minősít ebbe a kategóriába, az még az előttünk álló időben komoly vitákat gerjeszt majd, de ez elkerülhetetlenné válik.

Már közel 2 hete nem jár a komp. A hírek szerint szándék sincs a működtetésére. Az önkormányzatnak van-e eszköze a kompközlekedés helyreállítására?

A komp üzemeltetése az üzemanyagárak, a munkaerőhiány miatt, a tököli és a százhalombattai önkormányzatok támogatása mellett is komoly nehézségekbe ütközik. De tárgyalásaink eredményeképp örömmel adok hírt arról, hogy a Tököl–Százhalombatta között közlekedő komp előreláthatólag október első hetében újraindul.

Záró kérdésként talán az, amit elsőként kellene feltenni: hogy áll a város költségvetése, és milyen 2023-as gazdasági évre számít Ön?

Az idei év költségvetése kézben tartható, a hiány kezelhető. A 2023-as évre rányomja a bélyegét a várhatóan igen magas infláció (15-20%) azon javak csoportjában, amelyekből jelentős fogyasztók vagyunk. Szintén jelentős tétel a kb. 1,5 milliárd Ft szolidaritási adónak nevezett állami elvonás, valamint a várható 1,5–2,0 milliárd Ft rezsiemelkedés.

Biztos vagyok abban, hogy ezeket a hátrányokat tudjuk kezelni, egyrészt a nagyadózók – kiemelten a MOL – többlet iparűzési adó befizetéséből, a megtakarítású céllal történt intézkedéseinkből és a mintegy 6 milliárd Ft pénzügyi megtakarításainkból.

A kérdés csupán az, hogy meddig! A magyar önkormányzati szféra állami intervenció, védőháló nélkül nem éli túl a helyzetet. Százhalombatta jelenleg – relatív a többi településhez képest – még jó helyzetben van, de óriási a tét, nagy a felelősség a vezetésen. Kizárólag okos, szakmai alapú, bátor döntésekkel biztosíthatjuk településünk jövőjét.