Jelentős tartalékot képeztünk

Interjú Vezér Mihály polgármesterrel

A napjainkban is tartó rendkívüli helyzetben nem kellett hozzá jóstehetség, hogy tudjuk, a 2023-as gazdasági év még az előző időszaknál is több terhet ró az önkormányzatra. A város képviselő-testülete ennek tudatában alkotta meg éves költségvetési rendeletét. A tervekről, döntésekről és a város jövőjéről kérdeztük Vezér Mihály polgármester urat.

– A 2023. évi költségvetés biztonságosan foglalja keretbe a város működését. Maradtak kérdőjelek az év egészére vonatkozóan? Milyen tartalékok állnak rendelkezésre a váratlan kiadásokra?

– Az utóbbi években, rajtunk kívülálló okok miatt, eddig sosem tapasztalt problémákkal kellett szembenéznünk. Olyan előre nem jelezhető események alakították a hétköznapjainkat, melyeket csak nagy körültekintéssel lehetett pénzügyileg kezelni. Szakértő munkatársaimmal ennek jegyében állítottuk össze a költségvetést. A helyi adókból származó bevételeinket a jelenlegi időszakban csak becsülni tudjuk, de számításaink során az óvatosság elvét követtük, így valószínűsíthető, hogy a tényleges bevételeink összege számottevően magasabb lesz, mint a tervezés során használt érték. Emellett jelentős általános tartalékot képeztünk idén, és az előző évek tudatos gazdálkodásának köszönhetően elegendő tartalék vagyonnal is rendelkezik városunk. Így nyugodtan kijelenthetem: felkészülten nézünk a jövő kihívásaival szembe.

– Széles körű takarékosság jellemezte az elmúlt fél évben a fűtési szezont. (Intézmények bezárása, energiatakarékosság). Sikerült ezzel a magas energiaárak okozta veszteséget elkerülni? Visszatérhet ugyanez a program a következő fűtési szezonban is?

– Ha nem megfelelő gyorsasággal és határozottsággal avatkoztunk volna közbe, a jelenleg is tartó fűtési szezonban feléltük volna pénzügyi tartalékaink egy jelentős részét. Így nem volt más választásunk: ahogy az önkormányzatok túlnyomó többsége, mi is a nagyfogyasztó épületeink ideiglenes bezárása mellett döntöttünk.

Alapos elemző munkát követően dolgoztuk ki terveinket, melyek célja az volt, hogy intézményeink működési színvonalának esése nélkül racionalizáljuk rezsiköltségeinket. A jövőben nem szeretnénk újra ehhez az eszközhöz folyamodni, így megközelítőleg 1 mrd Ft értékben valósítunk meg olyan beruházásokat, melyek az épületek energiaigényének drasztikus csökkenését eredményezik, az ebből adódó megtakarítás pedig a beruházások megtérülési idejét jelentősen megrövidítik. Ha minden a terveink szerint halad, a következő fűtési szezonban több épületünk változatlan nyitvatartási időben várja majd a látogatókat.

– Az elkövetkező időben fontos stratégiai döntéseket kell meghoznia az Önkormányzatnak, mint pl. az óvodabezárás, idősgondozás. Milyen felkészülést igényelnek ezek, és milyen távra tervezhetőek?

– Sajnos a százhalombattai újszülöttek száma évről évre csökken, ami azt eredményezi, hogy a jelenlegi óvodarendszerünket át kell szerveznünk.
Emellett az idősek száma nő, ezzel együtt az ellátásra szorulók száma is. Idősotthonunk teljes kapacitáson üzemel, a felszabaduló helyekre háromszoros túljelentkezés van. Ráadásul az állam áthárította a szociális gondozás felelősségét a családokra és az önkormányzatokra.

A Százszorszép Óvoda működik a legkisebb kihasználtsággal (54%), csoportjainak és alkalmazottainak pedig kényelmesen és változatlanul jó színvonalon helyet tud biztosítani a Kipp-Kopp és a Napsugár Óvoda. Az ovi épülete kitűnő állapotban van, és az elhelyezkedése is megfelelő egy gondozóház kialakításához. Az átalakítási terveket a képviselő-testület februári ülésén elfogadta, így a törvényi előírásoknak megfelelően elkezdődött az átszervezés előfeltételének számító folyamat, amiben az érdekelt felek képviselőinek véleményét is számba veszik. A Kipp-Kopp és a Napsugár ovi épületei alkalmasak lesznek a csoportok fogadására. Ezt követően március 30-án a képviselő-testület tárgyalni fogja a tervet. Ha elfogadásra kerül, akkor az idei nevelési év végével az Óvoda befejezi a jelenlegi ingatlanban a működését, de összes csoportjának és alkalmazottjának helyet tudunk biztosítani.

Ezzel egy időben a gondozóház kialakításához szükséges szigorú engedélyezési folyamat is elindulhat, aminek eredményeként már 2024-ben kezdetét veheti az otthon működése. Az átszervezés megvalósulása esetén önkormányzatunk jelentősen több szépkorú lakos ellátásában tud majd segédkezni, mindezt úgy, hogy az óvodai ellátás színvonala változatlan marad.

– A város legfajsúlyosabb és legérzékenyebb pontja a szociális ellátás és az egészségügy. Ebben az évben biztosítható a megszokott színvonal? Tudomása szerint mikorra várható az új egységes alapellátási ügyeleti rendszer bevezetése Százhalombattán?

– Sok magyarországi településsel ellentétben, városunkban az egészségügyi alapellátás jelenleg és a jövőben is jó színvonalon biztosított. Amíg az országban több száz háziorvosi praxis tartós ideje betöltetlen, addig váro­sunkban három fiatal doktort is munkába tudtunk állítani pluszban, a háziorvosi mentorprogramunknak köszönhetően.

Tudni kell, hogy a járóbeteg szakorvosi ellátás és az egynapos sebészet működtetése nem kötelező önkormányzati feladat. Ennek ellenére városunk vezetése önként vállalva működteti ezeket a százhalombattai betegellátás magas szintű biztosítása érdekében. Ezeken a területeken is jelentős orvoshiánnyal küzdünk folyamatosan!

A szakorvosi ellátás új konstrukció alapján fog működni, ami a jelenlegi színvonalat az év második felében emelni fogja. Persze erről csak a jelenlegi jogszabályi környezetben beszélhetünk, ha a Belügyminisztérium további átalakítást eszközöl, annak következményeit nem láthatjuk előre.
Szeptember 30-ig élő szerződésünk van a 24 órás ügyelettel, törvényi rendelkezés alapján utána, de legkésőbb december 1-ig az Országos Mentőszolgálat irányítása alá kerül a Pest vármegyei ügyeleti rendszer is.

– A MOL-MOHU ez év július 1-jétől kezdi meg a szilárd hulladék begyűjtését és kezelését országosan. Mikortól és miben érinti ez a város hulladékgazdálkodását?

– Közbeszerzési eljárás keretében a MOL nyerte el a hulladékgazdálkodási koncessziót 30 évre. Eddig az önkormányzat és az állam között megoszlottak a hulladékgazdálkodási közfeladatok, július 1-jétől azonban az egész rendszer központosítottá válik. Tapasztalat hiányában nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni a rendszer várható működésével kapcsolatban, az indulása után tudjuk majd levonni a megfelelő konzekvenciákat.
Tavaly a képviselő-testület megszavazta a házhoz menő szelektívhulladék-szállítás kialakítására vonatkozó terveit, ennek megvalósításával azonban megvárjuk a július 1-jét, hogy a MOL-MOHU-val együttműködve megtaláljuk annak legcélszerűbb módját.

– Ami a város lakásgazdálkodási és -építési programját illeti: mennyiben érinti az Óvárost, különös tekintettel az István király úti telekre, illetve a Csónakos lakóparkra?

– Az István Király úton, valamint az urbáriumi Viola utcánál egy időben megindult a telekfelosztás, már az ingatlan-nyilvántartásba vétel is lezárult. Idén elkészítettünk egy beépítési koncepciótervet, amiben konkretizáljuk a beépíthetőségi paramétereket, a későbbi kényelmetlenségek elkerülése érdekében. A Csónakos lakópark melletti ingatlanok terveink szerint kedvezményes bérleti díjú, szolgálati, önkormányzati tulajdonban lévő lakásoknak fognak helyet adni.

– Mi lesz a sorsa a Szent László út 17. alatt található szolgáltatóháznak, ahol eddig posta, orvosi rendelő és rendőr körzeti megbízotti iroda volt?

– Az óvárosi posta végleges bezárása váratlanul ért minket, először a sajtóból értesültünk erről, a Magyar Posta Zrt. tájékoztatása alapján csak időszakos zárva tartással számoltunk. Az épületrész későbbi hasznosítására vannak terveink, konkrétumot azonban még nem tudok mondani. Szeretném, ha a későbbiekben is olyan tevékenység folyna az ingatlanban, ami az óvárosi lakosok érdekeit szolgálja.

– A MOL Dunai Finomító után az Önkormányzat a város legnagyobb foglalkoztatója. Nő az átlagéletkor, milyen eszközei vannak az önkormányzatnak a fiatalok itt tartására?

– Az átlagéletkor növekedése az egész országra jellemző tendencia, ami a legtöbb településen megnyilvánul. Ez egy igen komplex és soktényezős jelenség, melyek közül kevésre lehet önkormányzatunk hatással. Egészségügyi intézményünk, nevelési és szociális intézményeink színvonala átlag feletti, városunk közbiztonsága kiváló. Ezen körülmények a családalapításra készülő fiatalok számára vonzóvá tehetik Százhalombattát. Sajnos az iskoláknak már nem az önkormányzat a fenntartója, de ettől függetlenül támogatjuk működésüket. Tavaly többször adományoztunk informatikai eszközöket, és tanáraink valamint diákjaink teljesítményét is elismerésekkel díjazzuk. Az Arany iskola udvarán épülő új sportcsarnok átadásával az iskola tornatermi igényeit is megoldjuk idéntől. Az Eötvös iskola sportpálya felújítását 100%-ban biztosítjuk, közel 40 millió forinttal.

– A költségvetésben az önkormányzat nemcsak a kötelező feladatokról határozott, hanem 37 civil szervezet támogatásáról is döntött. Polgármester úr miért tartja fontosnak a nagy rendezvények megtartását és a kisközösségek fennmaradását?

– Családjaink, közösségeink összessége teszi ki városunkat, és az itt lakók életminőségében fontos szerepet játszik kapcsolati hálójuk sűrűsége. Minél többen figyelünk egymásra, annál könnyebben megosztjuk azokat a terheket és kellemetlenségeket, amik az egyéneket érik. Úgy gondolom, hogy az elmúlt pár év meglazította azokat a kötelékeket, melyek közösségeinket összefogták. Ezért fontosnak tartom a rendezvények és a civil szervezetek működését.