Óvárosi támogatások, fejlesztések 2023-ban

Százhalombatta város képviselő-testülete döntést hozott a 2023. évi költségvetés rendeletéről. Az alábbiakban tájékoztatom az óvárosi választókerület lakóit arról, hogy a testület az 2023. évre vonatkozóan milyen, az Óvárost érintő költségvetési tételeket hagyott jóvá.

Óvárosi közösségi támogatások

Barátság Kulturális Központ: az Óvárosi Kulturális Napok megrendezésére 5,5 millió Ft.
Az Óvárosi Nyugdíjas Klub 412 ezer Ft-ot kap.
Megtárgyalta a testület a Battai Cserkészekért Alapítvány kérelmét, és 750 ezer Ft támogatást ítélt meg.
Döntött a képviselő-testület a város szerb nemzetiségi önkormányzata működési támogatásáról, melyre 1 millió Ft-ot biztosít.
A római katolikus egyháznak a város egészére vonatkozó támogatása 1,7 millió Ft.
A szerb ortodox egyház 448 ezer Ft támogatást kap.

Csapadékvíz-elvezetés, karbantartás, közvilágítás

Kossuth L. utcai csapadékvíz-átemelő szivattyú karbantartására, mobil wc üzemeltetésére 4,7 millió Ft
Csapadékvíz-elvezető nyílt árokrendszer karbantartására (Szabadság út 6-8., Csokonai Vitéz M. 20. szám előtt lévő csapadékvíz-elvezető árok burkolatának és az átereszek javításának fedezetére) 7,7 millió Ft
Döntés született a víziközmű-vagyonhoz kapcsolódó beruházási kiadásokról (szennyvíz). Elfogadta a Panoráma u. és az Avar köz szennyvízcsatorna-fejlesztési programját, melyre 3,8 millió Ft-ot ad.
Csapadékvíz-elvezető árokrendszer tervezését és kiépítését valósítják meg a Szabadság úton és az Erőmű körforgalom felé eső szakaszán, erre 5 millió Ft-ot hagytak jóvá.
Matróz és Bulcsú utca közvilágításának kiépítése 20,5 millió Ft értékben.
Döntés született a Szabadság utca elején lévő víz- és szennyvízcsatornával ellátatlan szakaszon a rákötések biztosításához szükséges beruházási munkák elvégzéséről.

Fakivágás, faültetés

A Matta-kertben az Almafa és Körtefa utcák között kialakított lakóingatlanok felőli oldalára sövény telepítés 3,2 millió Ft értékben.
Szákom Nonprofit Kft.: az életveszélyes Duna-parti fák kivágására, együttműködve a KÖVIZIG-gel 35 millió Ft.
Battai újszülöttek fája – A 2022-ben létrehozott program ez évben is folytatódik. 120 fő igénybejelentésével tervezve, az Óvárosra is vonatkozóan összesen 15,2 millió Ft.

Szent László út 17.

A Szent László út 17. szám alatti épület: a felmerülő kezelési, üzemeltetési, kisebb hibaelhárítási munkákra 500 ezer Ft.
Benne van a költségvetésben a Szent László Orvosi Rendelő és egyéb helyiségekben mérőhely kialakításra és rekonstrukcióra tervezendő összeg 14,5 millió Ft értékben. Továbbá az orvosi rendelő, vizsgáló, váróterem klimatizálása 2,5 millió Ft értékben.

Köztemető, komp

A városi köztemető üzemeltetésére, növénypótlásra, földpótlásra, az utak murvázására és vízszolgáltatási költségekre 25 millió Ft-ot hagytak jóvá.
A komp üzemeltetés támogatására a 2022. évről áthúzódó 4 havi támogatással együtt idén összesen 2,7 millió Ft.

Továbbá a város költségvetési rendelete, a város egészére vonatkozóan hozott döntései természetesen érintik az Óvárost is (intézményfenntartás, közműszolgáltatások stb.).

Szabó Gábor
települési képviselő